Ψυχοκοινωνική μελέτη σεξουαλικότητας σε φοιτητές ιατρικής και σπουδαστές Τ.Ε.Ι.

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας είναι η περιγραφική κυρίως μελέτη των στάσεων-απόψεων, γνώσεων και εμπειριών φοιτητών Ιατρικής και σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ως επίσης και η μελέτη γνώσεων, προτιμήσεων και χρήσης αντισυλληπτικών μεθόδων. Χορηγήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο βασισμένο στο S.K.AT (Sex Knowledge and Attitude Test) σε 455 άτομα, από τα οποία οι 244 ήταν φοιτητές Ιατρικής (51.64% άνδρες, 45.49% γυναίκες, 2.87% δε δήλωσαν το φύλο τους), 148 σπουδαστές Νοσηλευτικής (15.54% άνδρες, 81.76% γυναίκες, 2.7% δε δήλωσαν το φύλο τους) και 63 σπουδαστές Φυτικής Παραγωγής (53.97% άνδρες, 38% γυναίκες, 7.94% δε δήλωσαν το φύλο τους). Μελετήθηκαν οι διαφορές ως προς το φύλο και οι διαφορές σεξουαλικότητας μεταξύ των δειγμάτων από τις τρεις σχολές, οι διαφορές των απόψεων των φοιτητών Ιατρικής από τις απόψεις φοιτητών άλλων εθνικοτήτων και οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ διαφόρων μεταβλητών σεξουαλικών στάσεων, εμπειριών, γνώσεων, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Από τη μελέτη των αποτε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present research mainly is the descriptive study of the sexual attitudes, knowledge and experiences of Medical Students and Technical College Students as well as their knowledge, preferences and use of contraceptive methods. A questionnaire based on S.K.A.T (Sex Knowledge and Attitude Test) has been administered to 455 students who were not required to mention their name; among them 244 were Medical Students (51.64% men, 45.49% women, 2.87% did not mention their sex), 148 Nursing Students (15.54% men, 81.76% women, 2.7% did not mention their sex) and 63 Agricultural Production Students (53.97% men, 38% women, 7.94% did not mention their sex).ΕΚΤ | www.didaktorika.gr | 4 ______________________________________________________________________ We have studied sex differences among the three groups of students, cross-cultural differences among Medical Students as well as correlations of different variables such as ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35835
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35835
ND
35835
Εναλλακτικός τίτλος
Psychosocial study of Sexuality on Medical students and technical college students
Συγγραφέας
Γιωτάκης, Φώτιος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
1993
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Εξεταστική επιτροπή
Λιάκος Άρης
Γιαννίτση Σταυρούλα
Παπαιωάνου Παναγιώτης
Λώλης Δημήτριος
Χατζής Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Σεξουαλικότητα; Σεξουαλική εκπαίδευση; Στάσεις; Γνώσεις; Διαφορές των φύλων; Κοινωνικοοικονομική κατάσταση; Οικογενειακή κατάσταση; Θρησκεία; Διαπολιτισμική σύγκριση; Επαγγέλματα υγείας; Αντισύλληψη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
125 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)