Ανάπτυξη πολυκριτηριακού συστήματος ψηφιακής διαχείρισης αξιόλογων κτηρίων και συνόλων με βάση δεδομένων και GIS: η περίπτωση του ιστορικού τόπου της Ερμούπολης

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο και ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός πολυκριτηριακού συστήματος διαχείρισης των ιστορικών κτηρίων και συνόλων με εφαρμογή στο νεοκλασικό ιστορικό τόπο της Ερμούπολης. […]