Αξιολόγηση δεικτών ανάπτυξης και παχυσαρκίας παιδιών σχολικής ηλικίας και των αντιλήψεων των γονέων τους, για την δημιουργία δεικτών κινδύνου παιδικής παχυσαρκίας

Περίληψη

Σκοπός: Η παρούσα διδακτορική διατριβή-μελέτη κατέγραψε τον επιπολασμό του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας, σε παιδιά δημοτικών σχολείων (ηλικίας 9-13 ετών), στην ελληνική επικράτεια σε σχέση με περιγεννητικούς, οικονομικούς και κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες κινδύνου. Στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός δείκτη που εκτιμά, από την πρώιμη παιδική ηλικία, την πιθανότητα εμφάνισης μελλοντικής παιδικής παχυσαρκίας από συγκεκριμένα περιγεννητικά και οικογενειακά κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Για τον παραπάνω σκοπό, η διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε σε δυο στάδια (μελέτες 1η & 2η).1η Μελέτη: (στάδιο 1ο)Μεθοδολογία: Η μελέτη ήταν συγχρονική και περιελάμβανε αναδρομικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 2294 μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 9-13 ετών, από τέσσερις νομούς της βόρειας, δυτικής, κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Το βάρος και το ύψος μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας πρότυπες διαδικασίες, ενώ οι διεθνείς κατωφλικές τιμές χρησιμοποιήθηκαν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective: The aim of the present PhD dissertation was to record the prevalence of overweight and obesity in Greek primary-school children (aged 9-13 years) in relation to perinatal, economic and sociodemographic risk factors, for developing an early-life risk index estimating late childhood obesity risk from certain perinatal and family sociodemographic factors. To achieve this objective, the present study was conducted and published in two stages (studies 1 & 2)1st Study: (stage 1)Methodology: The study was cross-sectional and included retrospectively collected data from a representative sample of 2294 primary school students, aged 9-13 years, from four counties in northern, western, central and southern Greece. Weight and height were measured using standard procedures, while international thresholds were used for the definition of overweight and obesity for children and parents. Perinatal and parental data were also recorded via standardized questionnaires.Results: The prevalence of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35504
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35504
ND
35504
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of growth and obesity indices of schoolchildren and parental perceptions, for the development of childhood obesity risk evaluation indices
Συγγραφέας
Μπιρμπίλης, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής
Εξεταστική επιτροπή
Μανιός Ιωάννης
Παναγιωτάκος Δημοσθένης
Μούγιος Βασίλειος
Συντώσης Λάμπρος
Πολυχρονόπουλος Ευάγγελος
Καψοκεφάλου Μαρία
Τζαβελάς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Παιδική παχυσαρκία; Περιγεννητικά; Δημογραφικά; Κοινωνικοοικονομικά; Δείκτες κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
108 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)