Ενσωμάτωση προσωπικών συναισθηματικών και ψυχολογικών μετρήσεων στο μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής: μια μελέτη αποδοχής ενός ηλεκτρονικού συστήματος αυτοαξιολόγησης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αναπτύσσει και αξιολογεί ένα πλαίσιο μεθοδολογιών, που βασίζονται σε θεωρίες για το ρόλο διαφορετικών παραγόντων αποδοχής στη μάθηση, προκειμένου να επιτυγχάνεται η έγκυρη αναγνώριση των προθέσεων των χρηστών σε σχέση με την χρήση του συστήματος. Οι κύριες συνεισφορές της παρούσας διατριβής συνοψίζονται στα εξής σημεία: Ανάπτυξη του βασικού ολιστικού μοντέλου αποδοχής ενός συστήματος ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης. Μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει μοντέλο αποδοχής για ένα σύστημα ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης. Για πρώτη φορά αναπτύχθηκε μοντέλο το οποίο εξηγεί σε βάθος χρόνου την συμπεριφορά του χρήστη χρησιμοποιώντας τις προσδοκίες του χρήστη πριν την επαφή του με το σύστημα και την αλληλεπίδραση που είχε με το σύστημα. Για πρώτη φορά μελετήθηκε η επίδραση του φύλου ως καθοριστικός παράγοντας στην συμπεριφορά του χρήστη και στις σχέσεις που έχουν οι σημαντικές μεταβλητές αποδοχής μεταξύ τους. Για πρώτη φορά ενσωματώθηκαν τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας σε ένα μοντέλο αποδο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis develops and evaluates a framework of methodologies, based on theories about the role of different factors of learning acceptance in order to achieve reliable recognition of user intentions to use an information system. The main contributions of this thesis are summarized in the following points: Development of the basic holistic model of acceptance of a computer based assessment system. For the first time I developed a model which explains the long-term behavior of the user using the user's expectations regarding the system before they used the system with their perceptions after the use of the system. For the first time, the effect of gender as a determinant of user's behavioural intentions to use the system. For the first time introduced the personality characteristics in an acceptance model. Incurred significant research findings, which could be valuable in the design of such future systems tailored to the personality characteristics of each user. For the first time inc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35118
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35118
ND
35118
Εναλλακτικός τίτλος
Integrating personalized, emotional and physiological measurements into the technology acceptance model: a study on the acceptance of a computer based assessment system
Συγγραφέας
Τερζής, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας . Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Οικονομίδης Αναστάσιος
Γεωργίου Ανδρέας
Βίτσας Βασίλειος
Καραμπατάκης Βασίλειος
Καρλοβασίτου-Κόνιαρη Άννα
Πρωτόγερος Νικόλαος
Σατρατζέμη Μάγια
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρονική εκπαίδευση; Απορρόφηση νέων τεχνολογιών; Μοντέλα αποδοχής νέων τεχνολογιών; Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοαξιολόγησης; Επίδραση αντιλήψεων στην συμπεριφορά του χρήστη; Ενσωμάτωση συναισθηματικών σε μοντέλο αποδοχής; Ενσωμάτωση φυσιατρικών μετρήσεων σε μοντέλο αποδοχής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
297 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)