Σύγκριση μιας συνεργατικής μαθησιακής δραστηριότητας σε πραγματικό και εικονικό 3D περιβάλλον

Περίληψη

Η Μάθηση Βασισμένη σε Προβλήματα - ΜΒΠ (Problem Based Learning - PBL) αποτελεί μια διδακτική στρατηγική που αποσκοπεί στην οικοδόμηση γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από την επίλυση προβλημάτων. Βασίζεται στις θεωρίες μάθησης του κοινωνικού εποικοδομισμού και της πλαισιοθετημένης μάθησης, και στοχεύει στην ενεργή, συνεργατική και νοηματοδοτημένη εφαρμογή της γνώσης (Jonassen, Peck, & Wilson, 1999). Στη ΜΒΠ οι μαθητές συνεργάζονται σε μικρές ομάδες για να λύσουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Η ΜΒΠ βοηθά τους μανθάνοντες να αποκτήσουν ισχυρό κίνητρο για μάθηση, να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να βελτιώσουν την ικανότητα διατήρησης της γνώσης, να αποκτήσουν μία στάση δια βίου μάθησης, να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες και να εκτιμήσουν τη δύναμη της συνεργασίας(PBL@UD, 2012).Αν και ο πειραματισμός και η επίλυση προβλημάτων είναι δεξιότητες που οφείλουν να έχουν όλοι οι επιστήμονες, η διδακτική στρατηγική της ΜΒΠ εφαρμόζεται ελάχιστα στην τριτοβάθμια εκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation identifies the advantages of the Problem-Based Learning (PBL) instructional strategy and acknowledges the limitations of classic laboratory education to support it. Multi-User Virtual Environments (MUVEs) like Second Life (SL) are 3D collaborative virtual environments that could act as complementary or alternative worlds for the implementation of PBL activities offering low cost, safe and always available environments. The aim of this dissertation was to design and empirically evaluate a simple PBL activity in both the real and virtual worlds, by carrying out a descriptive study (N=30) and a quasi-experimental study (N=150) with University students. The results showed that the MUVE provided similar learning outcomes, engagement, usability and satisfaction to the real world condition. SL is perceived as more pleasurable and informal learning environment than reality. Satisfaction is positively correlated with presence. The PBL activity tends to last longer in SL that i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28970
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28970
ND
28970
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of a laboratory problem based learning activity in a multi use virtual environment
Συγγραφέας
Βρέλλης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Αβούρης Νικόλαος
Μουρτζόπουλος Ιωάννης
Μικρόπουλος Αναστάσιος
Κόμης Βασίλειος
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Σγάρμπας Κυριάκος
Μουστάκας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα; Εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών; Συνεργατική μάθηση; Μαθησιακό αποτέλεσμα; Εργαστηριακή εκπαίδευση; Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
344 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)