Ανάπτυξη προχωρημένων τεχνικών φυσικοχημικών δοκιμών και υπολειμματικότητα αγροχημικών ουσιών σε εδάφη

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει έναν εκτεταμένο ελέγχο δύο καλλιεργητικών περιόδων σε εδάφη και νερά στη λεκάνη απορροής του Πηνειού. Κύριοι στόχοι της μελέτης: η εφαρμογή πολυ-υπολειμματικών μεθόδων, η επικύρωση τους βάσει προτύπων διασφάλισης ποιότητας, ο έλεγχος της ύπαρξης υπολειμμάτων και η εκτίμηση της συμπεριφοράς τους με στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας νερού επιφάνειας του Πηνειού, του υπόγειου νερού και της εδαφικής ρύπανσης. Ο Πηνειός είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά ποτάμια, διατρέχει σχεδόν όλη τη Θεσσαλία και αποτελεί τον κύριο αποδέκτη εκροών από τοπικές βιομηχανίες. Εδαφικά δείγματα συλλέχθηκαν από αγροτεμάχια πολύ κοντά στον Πηνειό, με βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτάρι και δενδροκαλλιέργειες. Τα υδατικά δείγματα λαμβάνονταν από το ποτάμι (και τους παραποτάμους) και από γεωτρήσεις. Υπήρχαν εννέα σημεία για τα υδατικά και δώδεκα για τα εδαφικά δείγματα. Η δειγματοληψία ήταν μηνιαία κατά την περίοδο ανάπτυξης της καλλιέργειας και μετά τριμηνιαία. Ο διαχωρισμός γινόταν με μηχανική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This work presents an extensive monitoring survey of two cultivation’s year’s period in soils and waters in Pinios river basin. The main objectives of this study: 1) the application of multiresidue methods, 2) the validation of these two methods based in standard methods of Quality Assurance, 3) to monitor the occurrence of residues and the evaluation of their behavior in order to assess surface water quality of Pinios River, underground water and soil contamination. Pinios River is one of the longest greek rivers, it runs through the valley of Thessaly and is the major recipient for the effluents produced by a number of local industries. Soil samples were collected from farms close to the river, with cotton, corn, wheat and trees. The water samples collected from river and also from bores. The sampling cruises included nine sites for water samples and twelve sites for soil ones. Isolation of the pesticides were performed using shake flask an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34760
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34760
ND
34760
Εναλλακτικός τίτλος
Development of advanced techniques of physicochemical tests and persistence of agrochemicals in soils
Συγγραφέας
Τζιουβαλέκας, Μιλτιάδης του Στυλιανός
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Τσιρόπουλος Νικόλαος
Σταλίκας Κωνσταντίνος
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Λαμπροπούλου Δήμητρα
Σακκάς Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φυτοφάρμακα; Περιβάλλον; Έλεγχος; Έδαφος; Νερό; Ρύπανση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
382 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)