Χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα: προσδιοριστικοί παράγοντες

Περίληψη

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η επιλογή μεταξύ υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ερμηνεύεται κυρίως από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τις επιλογές των χρηστών ως προς τον τύπο και την δομή της φροντίδας υγείας που θα χρησιμοποιήσουν. Για τον σκοπό της διατριβής χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από πανελλαδική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων σε τυχαίο δείγμα 4003 ενηλίκων ατόμων το οποίο στρωματοποιήθηκε ανά γεωγραφική περιφέρεια, βαθμό αστικότητας τόπου διαμονής, ηλικία και φύλο.Η διατριβή εστίασε σε δύο διαφορετικές ομάδες χρηστών ανάλογα με τις εναλλακτικές υπηρεσίες υγείας που είχαν στη διάθεσή τους: α) ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α οι οποίοι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν εκτός από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και υπηρεσίες υγείας του Ι.Κ.Α και β) ασφαλισμένους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς πλην Ι.Κ.Α, οι οποίοι είναι σε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

According to the international literature, patients’ selection of health care services from the public vs. private sector depends primarily on socioeconomic determinants. The main aim of the present dissertation is to determine the predictors of healthcare services selection, as to the type and structure of the services they will receive. To address the primary aim we used data from a national survey. The research involved personal interviews in a randomly chosen sample of 4003 adults. The sample was stratified by geographic prefecture, degree of urbanity, age and gender. The outcome measures involved healthcare utilization during the previous year, measured as number of visits in various health settings. The research focused on two groups of healthcare services users: a) users with health insurance provided by the Institute for Social Insurance (denoted as IKA in Greek), and b) users with other types of social insurance except IKA. The difference between the two types of insurance c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33812
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33812
ND
33812
Εναλλακτικός τίτλος
Utilization of Health Services in Greece: determinants
Συγγραφέας
Ζάβρας, Δημήτρης του Γιάννης
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Γείτονα Μαρία
Βλιάμος Σπυρίδων
Συριόπουλος Κωνσταντίνος
Υφαντόπουλος Ιωάννης
Κόλλιας Χρήστος
Αντωνοπούλου Λίλα
Κεβόρκ Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Χρησιμοποίηση Υπηρεσιών Υγείας; Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας; Νοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας; Επιλογή εναλλακτικών υπηρεσιών υγείας; Δημόσιες υπηρεσίες υγείας; Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας; Υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ; Προσδιοριστικοί παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
298 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)