Η ανταποκρισιμότητα του συστήματος υγείας στην Ελλάδα

Περίληψη

Σκοπός. Σήμερα έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ότι οι απόψεις των χρηστών των υπηρεσιών υγείας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατά τη διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας των συστημάτων υγείας. Ο κύριος στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της ανταποκρισιμότητας του ελληνικού συστήματος υγείας, δηλαδή ο βαθμός ανταπόκρισής του στις θεμιτές προσδοκίες του πληθυσμού ως προς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας προς αυτούς, σε συνδυασμό με παραμέτρους όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία διαμένουν οι ερωτηθέντες. Υλικό και Μέθοδος. Χρησιμοποιήθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα 4003 ατόμων από το σύνολο του μη ιδρυματοποιημένου ενήλικου πληθυσμού της χώρας, στρωματοποιημένο αναλογικά κατά γεωγραφική περιφέρεια, ηλικία και φύλο. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ατομικών συνεντεύξεων στο χώρο κατοικίας των ερωτώμενων, μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, στο πλαίσιο πανελλαδική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim. Today it is widely accepted that health services users´ assessment must be included in the assessment of health systems´quality. The aim of the PhD is the evaluation of the responsiveness of the Greek health care system, or else the assessment of how the system responds to people´s legitimate expectations, concerning health services delivery, in relation to factors such as gender, age, educational level, income, family status and place of residence. Data and Methοds. The sample consisted of 4003 individuals from the adult Greek non-institutionalised population and was stratified by county, age and gender in order to obtain a representative sample. Data was obtained through the national household “Survey Study of Health and Health Services Evaluation”, with the aid of a structured questionnaire, which was administered during household interviews. Descriptive statistics and logistic regression models were used for the analysis and presentation of the results. Results. P ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27241
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27241
ND
27241
Εναλλακτικός τίτλος
Responsiveness of the greek health care system
Συγγραφέας
Δανιηλίδου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Λαζαρίδης Μιλτιάδης
Τρυψιάνης Γρηγόριος
Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μαλαματένια
Λιαρόπουλος Λυκούργος
Μπένος Αλέξιος
Παπαδάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Υγεία, Ανταποκρισιμότητα συστήματος; Υγεία, Υπηρεσίες; Υγεία, Ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την; Ικανοποίηση υπηρεσιών υγείας; Παράμετροι ανταποκρισιμότητας; Υγεία, Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες; Υγεία, Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)