Υποστήριξη αλυσίδας παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με χρήση σύγχρονων προτύπων ανταλλαγής και αντιπαράστασης δεδομένων: εφαρμογή στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει το πρόβλημα του συγχρονισμού των παραγωγικών διαδικασιών και το πρόβλημα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ οργανισμών και επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους για την πραγματοποίηση της επιχειρηματικής διαδικασίας παραγωγής ενός προϊόντος και της παροχής υπηρεσιών. Παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βασισμένο στην σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία για το συγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών που εκτελούνται από τους παραγωγικούς πόρους των συνεργαζόμενων οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και για την ολοκλήρωση των πληροφορικών τους συστημάτων. Ο στόχος του πλαισίου είναι η υποστήριξη της συνεργασίας των οργανισμών και επιχειρήσεων με χρήση πληροφορικής τεχνολογίας καθώς και η διαχείριση της πληροφορίας που ανταλλάσσεται μεταξύ τους για τη διεκπεραίωση των εμπορικών τους συναλλαγών με τον πιο αποδοτικό τρόπο προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας της αλυσίδας των συνεργαζόμενων οργανισμών. Η προτεινόμενη προσέγγιση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This work examines the problem of synchronization of production processes and the problem of exchange of information during the collaboration of enterprises, for the realization of the business process within a supply chain. An integrated framework is described, based on the modern information technology for the synchronization of production processes performed by the manufacturing resources of cooperating enterprises as well as for the integration of their information technology (IT) systems. The objective of the framework, is to facilitate the collaboration of enterprises with the adoption of modern standards for data exchange and representation, as well as the management of information that is exchanged among them for the implementation of their commercial and production transactions, with the most efficient way so that to achieve reduction of total cost of operation of the overall supply chain. The proposed approach is applied to support the commercial and production operations in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33514
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33514
ND
33514
Εναλλακτικός τίτλος
Supply chain management based on modern standards for data exchange and data representation: implementation to the ship repair industry
Συγγραφέας
Μακρής, Σωτήριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Χρυσολούρης Γεώργιος
Δρακάτος Παναγιώτης
Δέντσορας Αργύρης
Παπάζογλου Βασίλειος
Παπαθεοδώρου Θεόδωρος
Παπαϊωάννου Σπυρίδων
Ανυφάντης Αργύρης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αλυσίδα παραγωγής; Πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων; Ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
176 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)