Γραφιστική και καινοτομία: η συνεισφορά των αφισών του Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901) στην έντυπη επικοινωνία

Περίληψη

Η έρευνα αυτή επιδιώκει να αναδείξει τα στοιχεία και τις επιρροές που συνθέτουν το προφίλ του έργου του Henri de Toulouse Lautrec στον τομέα της λιθογραφίας: αναλύει πώς τα στοιχεία αυτά μετουσιώνονται στις λιθογραφίες του και καταδεικνύει τη μοναδικότητα της συμβολής του στον επαναπροσδιορισμό των βασικών αρχών της γραφιστικής (και πιο συγκεκριμένα της αφίσας) με το έργο του.Για την επίτευξη των ως άνω στόχων απαιτήθηκε μια διπλή μεθοδολογική προσέγγιση: το βιβλιογραφικό corpus αντιπαραβάλλεται με το corpus των αφισών, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Ιστορίας και της Θεωρίας της Τέχνης, αλλά και τα εργαλεία της Οπτικής Επικοινωνίας, ιδιαίτερα ως προς τους κώδικες της Γραφιστικής. Μέσα από την προσέγγιση αυτή, η μελέτη τεκμηριώνει την εφευρετικότητα με την οποία η ζωγραφική ματιά του Henri de Toulouse Lautrec ενσωμάτωσε τα διδάγματα της ιαπωνικής τέχνης και τις καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής του, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας, προτείνοντας καινοτόμες γραφιστικές προσεγγίσεις, οι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research aims at unveiling the elements and influences that compose the profile of Henri de Toulouse Lautrec’s work in the field of lithography: analysing how these elements are integrated in his lithographies and showing their unique impact in the redefinition of basic principles in graphic arts (more precisely in the poster artworks).To fulfill these goals, a double methodological approach was necessary: The bibliographical corpus is compared with the posters’ corpus, using tools from the History and Theory of Art, but also tools of Visual Communication, especially Graphic Arts’ codes. Following this approach, The study documents the inventive view applied by the painter Henri de Toulouse Lautrec in the integration of japanese art lessons and the artistic trends of his time, including photography, proposing innovative graphic approaches, that we can categorise in seven categories: provocation, new dimension of movement, stylistic compactness, abstractive substitution of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33136
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33136
ND
33136
Εναλλακτικός τίτλος
Graphic design et innovation: la contribution desaffiches de Henri de Toulouse Lautrec en communication visuelle
Συγγραφέας
Τσότσου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαμπανίκου Ευαγγελία
Γεωργιτσόγιαννη Ευαγγελία
Ζάρρα Ιωάννα
Σκαρπέλος Ιωάννης
Πασχαλίδης Γρηγόριος
Κυριακουλάκος Παναγιώτης
Λεοντακιανάκου Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Επαναπροσδιορισμός των βασικών αρχών της γραφιστικής, ιδιαίτερα του τομέα της αφίσας; Ιαπωνική αισθητική; Ξυλογραφίες της τέχνης Ukiyo-E; Καινοτόμα γραφιστική προσέγγιση στις θεματογραφία, δομή-σελιδοποίηση, τεχνική; Προκλητική θεματογραφία; Νέα διάσταση στην κίνηση; Στενογραφία ύφους-στυλιζάρισμα; Υπαινιγμός - συμβολισμός; Δημιουργία νέου οπτικού βάθους
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
488 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)