Δίκτυο περιοχών υψηλής ακουστικής αξίας και βιοποικιλότητας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τη σημασία ενός ενιαίου δικτύου περιοχών προστασίας που θα χαρακτηρίζεται από υψηλή Ακουστική αξία και Βιοποικιλότητα. Ως μία καινοτόμα διεπιστημονική και συνδυαστική πρόταση κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή στις βασικές αρχές και έννοιες της Οικολογίας Τοπίου, της Διατήρησης και Προστασίας της Βιοποικιλότητας καθώς και της Ακουστικής Οικολογίας. Οι βασικοί στόχοι στους οποίους εστιάζει η συγκεκριμένη διατριβή είναι η αναγνώριση των Ήσυχων Περιοχών σε πανελλαδικό επίπεδο σύμφωνα με ένα μοντέλο κριτηρίων απόστασης, προσδιορίζοντας ουσιαστικά το πρώτο συστατικό του ενιαίου δικτύου περιοχών προστασίας. Οι Ήσυχες Περιοχές καταλαμβάνουν το 47,93% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας, ενώ το γεγονός ότι οι υψηλότερες τιμές συσσωμάτωσης των Ήσυχων Περιοχών βρίσκονται σε περιοχές υψηλής Βιοποικιλότητας υπογραμμίζει τη σημασία προστασίας τους.Στη συνέχεια επικαλύπτονται οι προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στις Ήσυχες Περιοχές με σκοπό τη δημιουργία του ενιαίου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctorate thesis attempts to develop an integrated network of protected areas characterized by Biodiversity and high Acoustic value. Taking into account the innovative, interdisciplinary and combining dimensions of such a network, an introduction to the basic principles and concepts of Landscape Ecology, Biodiversity Conservation and Acoustic Ecology was considered necessary. The basic objectives of the current study are the national scale assessment of Quiet Areas according to a distance-based criteria model, which led to the identification of the first component of the integrated network of protected areas. Quiet Areas comprise 47.93% of Greece’ total area, while the fact that the higher values of Quiet Areas’ clustering coincide with areas of high Biodiversity value highlight the importance of their protection.Next, after overlaying Natura 2000 sites on Quiet Areas, it was feasible to develop the integrated network of Biodiversity and high Acoustic value, taking also into consi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33077
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33077
ND
33077
Εναλλακτικός τίτλος
Network of high acoustic and biodiversity value areas
Συγγραφέας
Βότση, Νεύτα-Ελευθερία (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παντής Ιωάννης
Σγαρδέλης Στέφανος
Τσινίκας Νικόλαος
Βώκου Δέσποινα
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Καλλιμάνης Αθανάσιος
Μαζάρης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Βιοποικιλότητα; Προστατευόμενες περιοχές; Ακουστική οικολογία; Ήσυχες περιοχές; Ηχοτόπιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
295 σ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)