Χωρικά πρότυπα βιοποικιλότητας σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες

Περίληψη

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της εν λόγω διδακτορικής διατριβής αφορά στη μελέτη των προτύπωνποικιλότητας σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες. Η γνώση των χωρικών προτύπων ποικιλότητας είναιθεμελιώδης για την κατανόηση οικολογικών και εξελικτικών διαδικασιών. Στην παρούσα διδακτορικήδιατριβή εστιάζουμε στην εκτίμηση δεικτών ποικιλότητας, στη σχέση αριθμού ειδών-έκτασης και τηνκαθολικότητα της και σε εναλλακτικές μεθόδους ανάλυσης και πρόβλεψης βιοκοινότητας (κεφάλαιο 1).Η β-ποικιλότητα συνδέει την α- και τη γ-ποικιλότητα (κεφάλαιο 2). Σύμφωνα με τον αρχικόορισμό της από το Whittaker η β-ποικιλότητα εκφράζει το ρυθμό αλλαγής της σύνθεσης ειδών κατάμήκος μιας περιβαλλοντικής διαβάθμισης και ένας απλός τρόπος εκτίμησης της είναι ο λόγος της γ-ποικιλότητας (η ποικιλότητα ειδών σε περιφερειακή κλίμακα) προς την α-ποικιλότητα (μέσηποικιλότητα ειδών στις επιμέρους θέσεις της περιοχής). Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολυάριθμοιδείκτες οι οποίοι ποσοτικοποιούν διαφορετικές διαστάσεις της β-ποικιλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The primary question of the PhD thesis refers to the identification of patterns of species diversityacross different spatial scales. The knowledge of spatial patterns of diversity is fundamental forunderstanding ecological and evolutionary processes. We focus, in particular, in estimation ofdiversity indices, in the species-area relationship (SAR) and its universality across scales and also innovel methods of community analysis and prediction (Chapter 1).Beta diversity provides a link between species diversity in a region -γ-diversity- to speciesdiversity within sites –α-diversity (chapter 2). According to Whittaker’s original definition, betadiversity is the change of community composition in relation to a gradient of environment and asimple index of it is the ratio of γ-diversity to α-diversity. Many metrics have been proposed forbeta diversity estimation each reflecting a different aspect of the phenomenon. However, many ofthem are more informative of the variation in alpha diversit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37302
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37302
ND
37302
Εναλλακτικός τίτλος
Spatial patterns of biodiversity across spatial scales
Συγγραφέας
Λαζαρίνα, Μαρία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σγαρδέλης Στέφανος
Παντής Ιωάννης
Τσιριπίδης Ιωάννης
Δημόπουλος Παναγιώτης
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Καλλιμάνης Αθανάσιος
Μαζάρης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
β-ποικιλότητα; Χωρική αντικατάσταση ειδών; Εγκιβωτισμός; Σχέση αριθμού ειδών-έκτασης; Καθολικότητα; Ισοδύναμη συνεχής έκταση; Δικτυακή ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
149 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)