Πρότυπα βιοποικιλότητας και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης σε περιοχές με ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον και ιδιαίτερα σε περιοχές ημίκλειστων παράκτιων κόλπων στο ΒΑ Αιγαίο, για πρώτη φορά στην επιστημονική βιβλιογραφία. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής ορίσθηκαν τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες που αφορούν στην δομή και την δυναμική των μακροπανιδικών βιοκοινοτήτων, στην δομή και την δυναμική του τροφικού δικτύου και του ζωογεωγραφικού εύρους εξάπλωσης των ειδών και τέλος στην βιοποικιλότητα των ειδών (α-,β-,γ-, λειτουργική ποικιλότητα). Στην πρώτη ενότητα εξετάσθηκε η χωρική και εποχιακή απόκριση της βενθικής μακροπανίδας στην περιβαλλοντική διαβάθμιση που προκαλείται από την παρουσία μιας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. Επίσης, εκτιμήθηκε η χωρική έκταση των αρνητικών επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που ελέγχουν την ένταση των επιπτώσεων αυτών. Στην δεύτερη ενότητα, εξετάσθηκε το τροφικό δίκτυο που συγκροτούν οι βενθικοί οργανισμο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study aims to investigate the effect of aquaculture activity on the marine environment in a semi - enclosed bay at NE Aegean Sea, for the first time in scientific literature. The study was divided in three major thematic parts concerning structure and dynamics of macrobenthic communities, structure and dynamics of species trophic net and species geographic range size affinity as well as species biodiversity (a-,b-,γ- diversity, functional diversity) correspondingly. In this concept, the first thematic part included the investigation of benthic macrofauna response to the established environmental gradient, induced by the presence of an aquaculture unit, in a spatio-temporal scale. Spatial extent of aquaculture impacts on the marine environment was also detected whereas factors governing the magnitude of the impacts were also examined. The trophic net which is formed by benthic organisms was considered at the second thematic part as well as predators’ response to the environm ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22065
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22065
ND
22065
Εναλλακτικός τίτλος
Biodiversity patterns and evaluation of the ecological status in areas with aquaculture activity
Συγγραφέας
Δημητριάδης, Χαράλαμπος (Πατρώνυμο: Σωτήρης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας
Εξεταστική επιτροπή
Κουτσούμπας Δρόσος
Γεωργαράκος Ευστράτιος
Τσιρτσής Γεώργιος
Κλαουδάτος Σπυρίδων
Κόκκορης Γεώργιος
Μάργαρης Νικόλαος
Χιντήρογλου Χαρίτων
Λέξεις-κλειδιά
Θαλάσσια βιοποικιλότητα; Ιχθυοκαλλιέργειες; Βενθικές βιοκοινότητες; Τροφικά δίκτυα; Βιοζωογεωγραφία; Λειτουργική ποικιλότητα; Αιγαίο, Βόρειο; Λέσβος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
169 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)