Διαχείριση κινδύνου σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων

Περίληψη

Η θετική επίδραση της υιοθέτησης της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου στησυνολική εικόνα των έργων, όπως προκύπτει από την πρόσφατη βιβλιογραφία, οδήγησεπολλές εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού στην εκτίµηση του σηµαντικού της ρόλου για τηνεπίτευξη µειώσεων στο κόστος και τις υπερβάσεις χρονοδιαγράµµατος και γενικότερα για τηβελτίωση της απόδοσης των έργων. Η παρούσα διατριβή διερευνά τη διεθνή βιβλιογραφία,προτείνει και ελέγχει ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων σε έργαανάπτυξης λογισµικού, εισάγει νέους εννοιολογικούς παράγοντες, αναδεικνύει τις µεταξύτους σχέσεις και προτείνει µελλοντικές δυνατότητες και προοπτικές αλλά και διοικητικέςεπιπτώσεις, τόσο για τους επαγγελµατίες όσο και για την ακαδηµαική κοινότητα.Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας βασίζεται πάνω σε δύο άξονες. Πρώτον, στονκαθορισµό της επίδρασης παραγόντων όπως τα χαρακτηριστικά ενός έργου, η οµάδαδιαχείρισης κινδύνων του έργου, οι προσεγγίσεις αναγνώρισης του κινδύνου και η ποιότητατου έργου, στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The frequently observed positive impact of adopting risk management strategies onprojects’ overall outcome has led many software development organizations to appreciate itssignificant role in the pursuit of cost reduction, schedule overruns decrease and, generally,improved performance. In line with this issue, this study investigates a wide range of relevantliterature, proposes and tests a new conceptual framework for managing risk in softwaredevelopment projects, introduces new conceptual factors, brings out their interrelation, andsuggests new prospects and managerial implications for both practitioners and academics.The conceptual framework has two basic axes. Firstly, the determination of the impactof constructs such as Project Characteristics, Project Risk Management Team, RiskIdentification Approaches, and Project Quality on the level of Project Risk. The majority ofthe items used to measure these constructs are proposed for the first time in literature.Secondly, the assessment o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31633
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31633
ND
31633
Εναλλακτικός τίτλος
Information systems development project risk management
Συγγραφέας
Σαρηγιαννίδης, Λάζαρος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Χατζόγλου Πρόδρομος
Τουρασής Βασίλειος
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
Σπάρταλης Στέφανος
Γεωργόπουλος Νικόλαος
Βαζακίδης Αθανάσιος
Τσαϊρίδης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση έργων; Διαχείριση κινδύνου; Πληροφοριακά συστήματα; Απόδοση έργου; Ποιότητα έργου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 302 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)