Η διερεύνηση των αξιών στο μάθημα της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Περίληψη

[…] Ο σκοπός της ερευνητικής προσπάθειας είναι διττός: 1) Επιχειρείται να ερευνηθούν οι αναφορές στις αξίες, όπως αυτές προβάλλονται αλλά και όπως διαμορφώνονται μέσω του υπό εξέταση υλικού του Γλωσσικού μαθήματος σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, παράλληλα με την εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών τεχνικών. 2) Επιδιώκεται μέσα από την παραπάνω διαδικασία να συναχθούν αποτελέσματα και να διατυπωθούν συμπεράσματα ικανά να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης της διδασκαλίας. Η προσέγγιση των παραπάνω βασικών σκοπών της έρευνας απαιτεί -σε πρώτη φάση- την αναζήτηση σε έκταση και την μελέτη σε βάθος της βιβλιογραφίας ως προς τους δύο κεντρικούς άξονες, όπως αυτοί προκύπτουν από τη διατύπωση του ερευνητικού θέματος. Η εννοιολογική διασάφηση θεμάτων και η παράθεση εναλλακτικών θεωρητικών προσεγγίσεων σε σχέση τόσο με την έννοια αξία όσο και με την έννοια του Γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο θα αποτελέσουν τη βάση για την οριοθέτηση του ερευνητικού αντικειμένου, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30682
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30682
ND
30682
Εναλλακτικός τίτλος
Researching values integrated in language curricula at primary school
Συγγραφέας
Ταβουλάρη, Ζαχαρούλα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Βρεττός Ιωάννης
Τριλιανός Αθανάσιος
Νάκας Αθανάσιος
Κατσίκη - Γκίβαλου Αναστασία
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Ματσαγγούρας Ηλίας
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Αξίες; Γλωσσικό μάθημα; Επικοινωνία; Παρατήρηση; Συνεντεύξεις; Διαθεματικότητα; Κείμενα - Διδακτικό υλικό; Βιώματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
478 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)