Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών DNA-βιοαισθητήρων και η εφαρμογή τους στη χημική ανάλυση περιβαλλοντικών και βιολογικών δειγμάτων

Περίληψη

Σ'αυτή την εργασία αναπτύσσονται ηλεκτροχημικοί DNA-βιοαισθητήρες σε ηλεκτρόδιο πάστας άνθρακα (CPE) και σε ηλεκτρόδιο κρεμάμενης σταγόνας υδραργύρου (HMDE). Στο CPE το DNA (δίκλωνο και μονόκλωνο) δίνει κορυφές οξείδωσης λόγω των καταλοίπων γουανίνης και αδενίνης σε pH=5 και pH=7,4. Στο HMDE το δίκλωνο DNA δίνει τρεις κορυφές αναγωγής (1,2,3), το μονόκλωνο την κορυφή 1 και 3, το πλασμιδιακό την κορυφή 1 και το χαλαρωμένο την κορυφή 1 και 3. Με τους βιοαισθητήρες αυτούς έγινε μελέτη αλληλεπίδρασης γνωστών παρεμβόλιμων ουσιών (πορτοκαλόχρουν της ακριδίνης, βρωμιούχο αιθίδιο και ακτινομυκίνη D) με τις διάφορες μορφές DNA στις παραπάνω συνθήκες. Οι διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην εμφάνιση της κορυφής 3 στο HMDE, καθώς και οι αυξομειώσεις της κορυφής οξείδωσης γουανίνης στο CPE, μπορούν να δώσουν σημαντικά στοιχεία για το μηχανισμό δράσης των ουσιών αυτών. Μελετήθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ δίκλωνου DNA και ακτινομυκ. με χρωματογραφία αποκλεισμού και υπολογίστηκε η σταθερά αγχιστείας. Ο DNA- ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is focused on the development of electrochemical DNA-biosensors by using a carbon paste electrode (CPE) and a hanging mercury drop electrode (HMDE) in order to study the interaction between DNA and potent intercalative compounds, such as acridine orange (AO), ethidium bromide (EB) and actinomycin D (ACTD). DsDNA and ssDNA are electrochemically oxidizable on a CPE surface due to their adenine and guanine content at pH=5,0 and pH=7,4. On the HMDE surface dsDNA yields three peaks (1,2,3), ssDNA yields peak 1 and 3, plasmid DNA (sc) yields peak 1 and open circular (oc) yields peak 1 and 3. The differentiations concerning the appearance of peak 3 on HMDE and those concerning the increase or decrease of guanine peak on CPE can give great evidence concerning the reaction mechanism of intercalators. The interaction between dsDNA and ACTD was also studied by size exclusion chromatography and the binding constant was determined. The dsDNA-sensor was applied to the detection of ACTD i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30558
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30558
ND
30558
Εναλλακτικός τίτλος
Development of electrochemical DNA biosensors applicable to the chemical analysis of environmental and biological samples
Συγγραφέας
Γκέργκη, Ιωάννα
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τζήμου - Τσιτουρίδου Ρωξάνη
Λιακοπούλου - Κυριακίδου Μαρία
Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος
Ευμοιρίδης Νικόλαος
Κουππάρης Μιχαήλ
Παπαγεωργίου Βασίλειος
Γηρούση Στέλλα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοαισθητήρες; Βιομόρια; Ηλεκτρικές ιδιότητες; Αναλυτική βιοχημεία; Ηλεκτρόδιο πάστας άνθρακα; Πορτοκαλόχρουν της ακριδίνης; DNA βιοαισθητήρες; Ακτινομυκίνη D; Βρωμιούχο αιθίδιο; Ηλεκτρόδιο κρεμάμενης σταγόνας υδραργύρου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
217 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)