Θεομητορικές προεικονίσεις της παλαιολόγειας μνημειακής ζωγραφικής στη βυζαντινή επικράτεια

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή με τίτλο «ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» πραγματεύεται την παρουσία των θεμάτων αυτών στον πνευματικό βίο και την τέχνη του Βυζαντίου με έμφαση στην παλαιολόγεια περίοδο. Οι θεομητορικές προεικονίσεις επιχειρείται να προσεγγιστούν σφαιρικά, τόσο δηλαδή από απόψεως ερμηνείας και περιεχομένου όσο και εικονογραφικά. Μέσα στα πλαίσια αυτά εξετάζεται η παρουσία και λειτουργία των προεικονίσεων όχι μόνο στην εικονογραφία, αλλά και στην πατερική γραμματεία, την υμνογραφία, την λατρεία και την ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν πληρέστερη ερμηνευτική τους προσέγγιση.Η προσέγγιση αυτή βασίστηκε στην έρευνα πληθώρας γραπτών πηγών, η οποία έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω κριτικών εκδόσεων. Επιπλέον, έγιναν συγκρίσεις εικονογραφικού υλικού σχετιζομένου και με παραδείγματα εκτός των ορίων της παρούσης μελέτης, με στόχο την εξαγωγή εγκυροτέρων συμπερασμάτων. Η έρευν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation under the title “PREFIGURATIONS OF THE VIRGIN IN PALAEOLOGAN MONUMENTAL PAINTING AT THE BYZANTINE TERRITORY” deals with the presence of these subjects in the spiritual life and art of Byzantium with an emphasis on the Palaeologan period. It is attempted that these prefiguration of the Virgin are approached globally, that is both from the interpretation and content point of view but iconographically as well. Within this framework, the presence and functionality of the prefigurations are examined not only in the iconography but also in the patristic literature, the hymnography, the worship and in the ideology of the Byzantine Empire; this allows us for a more comprehensive interpretative approach. This approach was based on researching a plethora of written sources which, in most cases, was conducted through critical publications. Furthermore, comparisons of iconographic material were made as related to examples within the boundaries of the present study so that ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33208
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33208
ND
33208
Εναλλακτικός τίτλος
Prefigurations of the Virgin in palaeologan monumental painting at the byzantine territory
Συγγραφέας
Ευθυμίου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Καλοπίση-Βέρτη Σοφία
Παναγιωτίδη Μαρία
Γκιολές Νικόλαος
Κεπετζή Βικτώρια
Πετρίδης Πλάτων
Μανιάτη-Κοκκίνη Τριανταφυλλίτσα
Αντωνοπούλου Θεοδώρα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προεικονίσεις Θεοτόκου; Εικονογραφία παλαιολόγειας περιόδου; Κλίμαξ Ιακώβ; Φλεγόμενη βάτος; Ράβδος εκβλαστήσασα; Πόκος ένδροσος; Κλίνη Σολομώντος; Ανθρακοφόρος λαβίδα; Πύλη κεκλεισμένη; Αλατόμητον όρος; Τρεις παίδες εν τη καμίνω
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 430 σ. και Β' τόμος 67 σ.), εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)