Αρχές ημιαυτόματης μετάφρασης: επίπεδο συγχρονίας, επίπεδο διαχρονίας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αφορά την αξιολόγηση ενός εργαλείου διαχείρισης ορολογίας γιαμεταφραστικούς σκοπούς σε δυναμικό συγχρονικό πλαίσιο άντλησης των όρων στα Ελληνικά,Ιταλικά και Αγγλικά. Η αξιολόγηση του εν λόγω εργαλείου του multiterm έγινε μέσα από τηνπροσαρμογή και αξιολογική μελέτη του κατά την πρωτότυπη διαχείριση ορολογίας πουαντλήθηκε, ταξινομήθηκε και αξιολογήθηκε κατά πρωτότυπο τρόπο μέσα από την αποδελτίωσητων υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης των ετών 2005 και 2006στις παραπάνω γλώσσες, δηλαδή 260 υποθέσεις. To 2005 ολοκλήρωσα σε άλλον άξονα άλληπρωτότυπη εργασία που αφορούσε την αξιολόγηση του ίδιου εργαλείου κατά τη διαχείρισηορολογίας που αντλείται σε στατικό συγχρονικό πλαίσιο χρήσης του με τη διαμόρφωση δομήςεπεξεργασίας δεδομένων που υπηρετούσε την έρευνα εκείνης της περιόδου (ΜεταπτυχιακήΕργασία: Glossary of Equine Anatomy, University of Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο) και έγινε μεάλλου τύπου δομή εισαγωγής των δεδομένων που και εκεί πρωτότυπα δημιούργη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This present thesis regards the evaluation of a terminology management tool for translationpurposes in a dynamic synchronic framework from which the terms were chosen in Greek,Italian and English. The evaluation of this multiterm tool became possible through theadjustment and evaluation of the original terminology management that was classified andevaluated in an original way through the decoding of the 2005 and 2006 European Civil ServiceTribunal cases in the above mentioned languages, that is 260 cases. In 2005 I completed inanother axis another prototype project that regarded the evaluation of the same tool in a staticsynchronic framework with the configuration of the structural data process that served the needsof that time and it was created with a different structure of the metadata that I originally createdin another form since there were different needs (MA Thesis: Glossary of Equine Anatomy,University of Surrey, United Kingdom). From 2006 when I was working as a non-legal tran ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30177
ND
30177
Εναλλακτικός τίτλος
Principles of semi-automatic translation: In diachronic and synchronic level of management
Συγγραφέας
Κανέλλη, Όλγα Θεοχάρης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κασάπη Ελένη
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Μπουσμπούκης Αντώνιος
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα
Κανελλιάδου Πολυξένη
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος
Σωσώνη Βιλελμίνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Μετάφραση; ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ; Ευρωπαϊκή Ένωση; Βάση; Συγχρονία; Διαχρονία; ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ; Ταξινόμηση; Χρήστες; Λογισμικό πρόγραμμα; Multiterm
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
152 σ., πιν., σχημ., γραφ.