Μαθηματική μοντελοποίηση των εκπαιδευτικών προτιμήσεων των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η χρήση της ως βάση για τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής

Περίληψη

Η επιλογή σπουδών είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις τωναποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η διερεύνησή της αποτελεί τοαντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής.Οι επιλογές των υποψηφίων διαμορφώνονται, σε μεγάλο βαθμό, απόχωροταξικά δεδομένα και το κοινωνικό περιβάλλον. Με τη δημιουργίαμαθηματικών μοντέλων σχηματίζονται, για καθένα από τα τμήματα τηςτριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατάλληλοι συντελεστές που αποτιμούν την επίδρασηκρίσιμων παραγόντων για την επιλογή τους από τους υποψηφίους. Οι παράγοντεςαυτοί είναι η σχετική θέση της περιοχής λειτουργίας του τμήματος εισαγωγής ωςπρος την περιοχή μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, το φύλο, τα επαγγέλματα καιτο μορφωτικό επίπεδο των γονέων, καθώς και το ποσοστό των νεοεισερχόμενωνφοιτητών ως προς το συνολικό πληθυσμό της περιοχής λειτουργίας του τμήματος.Οι προτιμήσεις των υποψηφίων αποτιμώνται μέσω της σειράς επιλογής τωντμημάτων εισαγωγής στο μηχανογραφικό δελτίο και μέσω των βαθμολογικώνβάσεων εισαγωγής.Σύμφωνα με τα αποτελ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30135
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30135
ND
30135
Εναλλακτικός τίτλος
Mathematical modelling of educational preferences of graduates of secondary education schools and its use as a basis for making educational policy
Συγγραφέας
Μονιούκας, Φώτιος (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Αγγελής Βασίλειος
Σταμέλος Γεώργιος
Κυριακίδου Ολίβια
Αθανασιάδης Ηλίας
Κωστάκη Αναστασία
Μαρούδας Λεωνίδας
Μαύρη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Εκπαίδευση
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματικά μοντέλα; Εκπαίδευση; Στατιστική; Εκπαιδευτική έρευνα; Εκπαιδευτική πολιτική; Εκπαιδευτική στατιστική; Εκπαιδευτικές προτιμήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
200 σ., πιν., σχημ., ευρ. + 1 CD Δεδομένων
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)