Ανάπτυξη περιβάλλοντος εφαρμογής για διαχείριση πολλαπλών σκοπών στα δασικά οικοσυστήματα

Περίληψη

Η δασική πληροφορική αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος όπως η διαχείριση πολλαπλών σκοπών, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Τα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (ΣΣΑ) είναι ανεξάρτητες πληροφοριακές εφαρμογές που βασίζονται στην αξιοποίηση κάποιου Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υποστήριξη της οργάνωσης και του σχεδιασμού της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic στην πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών Microsoft Visual Studio.Net, με σκοπό την ανάπτυξη μιας φιλικής για το χρήστη εφαρμογής – Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων, για την διαχείριση πολλαπλών σκοπών στα δασικά οικοσυστήματα. Οι μεταβλητές που εισήχθησαν στην εφαρμογή για το σκοπό αυτό ήταν το ξυλαπόθεμα, η άγρια πανίδα, τα ορεινά ύδατα, τα λιβάδια, η βιοποικιλότητα και η δασική αναψυχή. Έτσι η εφαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί από δασολόγους διαχειριστές που απασχολούνται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Forest informatics is a discipline, exploited in effective way for environmental management issues, such as multi-objective forest management. Decision Support Systems are stand-alone information technology applications based on Data Base Management Systems and can be used to support forest ecosystems management, organization and planning. In the current project, Visual Basic programming language into Microsoft Visual Studio.Net platform was used to develop a user-friendly DSS application for multi-objective forest management. Parameters introduced in the application were timber, wildlife, water resources, biodiversity, grasslands and recreation areas, yet the developed DSS application can be used by foresters working in several services and various issues. As a result a window interface application was developed, containing 20 different forms, 27 Message Boxes and hundreds of components. This application is connected by using ADO.NET on a database of Microsoft Access containing 21 tab ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30092
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30092
ND
30092
Εναλλακτικός τίτλος
Application's environment for multi - objective management in forest ecosystems
Συγγραφέας
Τασούλας, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Λεφάκης Παναγιώτης
Καραμανώλης Δημήτριος
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Μάνος Βασίλειος
Βλαχοπούλου Μαρία
Ισπικούδης Ιωάννης
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα στήριξης αποφάσεων; Δασική πληροφορική; Διαχείριση πολλαπλών σκοπών; Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων; Διαχείριση οικοσυστημάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
190 σ., εικ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)