Ειρωνεία και ουτοπία ως παιδευτικές μέθοδοι στο έργο του Erasmus και του More

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τους όρους «ουτοπία» και «ειρωνεία».Τις τοποθετεί ως παιδευτικές μεθόδους στα έργα του Erasmus και του More κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι επαγωγική και αφού αναλύονται οι έννοιες αυτές, αποδεικνύεται κατ. αρχάς ότι η «ουτοπία» είναι ειρωνεία και κατά δεύτερον ότι ουτοπία και ειρωνεία είναι παιδευτικές μέθοδοι. Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται αφού μελετώνται όλες οι ιδεολογικές παράμετροι των στόχων των εξεταζόμενων φιλοσοφημάτων, της Ουτοπίας του Thomas More και του Μωρίας Εγκώμιου του Erasmus. Και στα δυο έργα θίγονται τα κακώς κείμενα της εποχής και οι φιλόσοφοι προσπαθούν με τον ειρωνικό τόνο που τους διακατέχει να πείσουν – διδάξουν τους πολίτες να μην εθελοτυφλούν μπροστά στην άνιση συμπεριφορά των ηγετών αλλά να ακολουθούν το δρόμο της αρετής, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της ισότητας.Οι φιλόσοφοι της Αναγέννησης μέσω της ειρωνείας και της Ουτοπικής θεώρησης των πολιτικών-κοινωνικών διεργασιών, προσπαθούν να προ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The following project treats the terms «utopia» and «irony». It sets them as educational methods in the works of Erasmus and More during the Renaissance. An a posteriori method is followed and since the above concepts are being analysed, at first it is proved that «utopia» is «irony» and secondly that both «utopia» and «irony» are educational methods. One comes to this conclusion after having studied every ideological parameter of the aims of the philosophic ideas being examined, that of the Utopia by Thomas More and the Moronism’s Encomium by Erasmus. Both the above works mention the contemporary wrongdoings and the philosophers using a tinge of irony try to persuade – teach the citizens not to connive at the leaders’ uneven actions, but to pursue the way of virtuousness, fairness, peace, equality.The philosophers of the Renaissance through the irony and the utopian consideration of the politico-social fermentations, attempt to anticipate the ill-favoured socio-political phenomena. Th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30052
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30052
ND
30052
Εναλλακτικός τίτλος
The irony and the utopia as education methods in the written work of Erasmus and More
Συγγραφέας
Σακαρέλλου, Ευθυμία (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαραγκιάνου-Δερμούση Ευαγγελία
Γιαμά - Μπακονικόλα Έλση
Βασιλάρος Γεώργιος
Καλογεράκος Ιωάννης
Στείρης Γεώργιος
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Αναγέννηση; Ανθρωπισμός; Ανθρωπιστική παιδεία; Αρετή; Διαπαιδαγώγηση; Ειρωνεία; Εκπαίδευση; Ελευθερία; Ιδανικά; Πολιτικός ουμανισμός; Πολιτική φιλοσοφία; Σαρκασμός; Σάτυρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
279 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)