Ανάπτυξη στρατηγικών μέσω διδασκαλίας στις Ελληνικές αίθουσες εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα: η περίπτωση της δραστηριότητας της διαμσολάβησης για τις εξετάσεις του ΚΠΓ του επιπέδου Β2

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών γραπτής διαμεσολάβησης σε ελληνόφωνους μαθητές της αγγλικής γλώσσας ηλικίας 14-15 σε μέτριο επίπεδο γλωσσομάθειας (επίπεδο B1). Οι μαθητές συμμετείχαν στην προετοιμασία για την γλωσσική δραστηριότητα της γραπτής διαμεσολάβησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) επιπέδου Β2 που εμπεριέχεται στην δεύτερη ενότητα (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) της εξέτασης. Η έρευνα περιελάμβανε δύο κύρια ερευνητικά ερωτήματα: πρώτον, αν η διδακτική παρέμβαση επηρέασε την αντίληψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών γραπτής διαμεσολάβησης και το δεύτερο ποιά είδη στρατηγικών διευκόλυναν τους μαθητές της αγγλικής γλώσσας στην βελτίωση της επίδοσης τους στην γραπτή διαμεσολάβηση. Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας εξήντα μαθητές εκπαιδεύτηκαν στις στρατηγικές διαμεσολάβησης, αυτοί οι μαθητές αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα. Στην διαδικασία αυτή υπήρξε επίσης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this research was to investigate the effect of instruction on written mediation strategies for Greek English language learners aged 14-15 at intermediate level of proficiency who were involved in exam preparation for the written mediation activity of the KPG writing module at B2 Level. The research included two major research questions: first, whether the teaching intervention influenced the learners’ perceptions regarding the application of the written mediation strategies, and second, what types of mediation strategies facilitated the English language learners in improving their written mediation performance. To assess the effectiveness of instruction we trained sixty learners in mediation strategies; these learners formed the experimental group. There was also a control group of the thirty-six learners who followed the regular exam preparation course for English language exams at B2 Level, without receiving training in mediation strategies. The intervention in the exp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29764
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29764
ND
29764
Εναλλακτικός τίτλος
Developing strategies through instruction in Greek EFL classrooms: The case of the mediation task for the KPG B2 Level exams
Συγγραφέας
Ξηροφώτου, Ευαγγελία του Θωμάς
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αγαθοπούλου Ελένη
Σουγάρη Αρετή - Μαρία
Αλεξίου Θωμαή
Τσοπάνογλου Αντώνης
Γραμμενίδης Σίμος
Μητσικοπούλου Βασιλική
Καραβά Ευδοκία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Διαμεσολάβηση; Ανάπτυξη στρατηγικών; ΚΠΓ γλωσσική δραστηριότητα γραπτής διαμεσολάβησης επιπέδου Β2; Ελληνόφωνοι μαθητές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
vi, 292 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)