Η συμβολή των γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και της γραφικής αναπαράστασης δομής κειμένου στη βελτίωση της κατανόησης και της χρήσης των στρατηγικών: ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε Έλληνες φοιτητές στο μάθημα της αγγλικής ως ξένης γλώσσας

Περίληψη

Ερευνητικοί στόχοι Η παρούσα διατριβή εξέτασε τη συμβολή της διδασκαλίας των γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και των γραφικών αναπαραστάσεων δομής κειμένου στην ενίσχυση της κατανόησης κειμένων και στη βελτίωση της εφαρμογής των δύο στρατηγικών, στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς. Επιπλέον ερευνητικοί στόχοι ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του παράγοντα της γλωσσομάθειας στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων, ο προσδιορισμός των γλωσσικών επιπέδων (χαμηλό, μεσαίο και υψηλό) που ωφελήθηκαν περισσότερο από την παρέμβαση και η τυχόν μεταβίβαση της μάθησης μεταξύ των δύο στρατηγικών. Μεθοδολογία της έρευνας Για τη διερεύνηση των παραπάνω στόχων εφαρμόστηκε το κλασσικό πειραματικό σχέδιο των ερευνών παρέμβασης. Κατά την αρχική εξέταση, οι φοιτητές / τριες όλων των ομάδων εξετάστηκαν με μια σειρά έργων που αφορούσαν: α. τη διερεύνηση του γλωσσικού τους επιπέδου ως προς την Αγγλική γλώσσα β. τη διερεύνηση της ικανότητας συγγραφής περίληψης. γ. τη διε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Research goals The current study explored the impact of summarizing and discourse structure graphic organizer strategy instruction on EFL (English as a Foreign Language) university students’ text comprehension and strategy use. Besides the main research goal, i.e. the assessment of the effectiveness of the teaching intervention, the study also sought to determine the following: the effect of the level of English proficiency (high, middle or low) on the above measures as well as the potential transfer of the procedural knowledge involved in the application of the strategy of summarizing to the strategy of discourse structure graphic organizers and vice versa. Method The study used a pretest-posttest experimental design, with the participants being students from different departments of the University of Macedonia, Thessaloniki. Three groups were formed: experimental group 1 (n=161) was taught the strategy of summarizing, experimental group 2 (n=169) was taught the strategy of di ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29853
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29853
ND
29853
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of the cognitive strategies of summarizing and discourse structure graphic organizers on text comprehension and strategy use: A strategy training programme for Greek university students of English as a Foreign Language
Συγγραφέας
Ριζούλη, Θεόκλεια (Πατρώνυμο: Κλεισθένης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Πλατσίδου Μαρία
Ψάλτου-Joycey Αγγελική
Μεταλλίδου Παναγιώτα
Γαβριηλίδου Ζωή
Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
Σιπητάνου Αθηνά
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Γνωστικές στρατηγικές; Στρατηγικές κατανόησης κειμένου; Διδασκαλία στρατηγικών; Έρευνα παρέμβασης; Πειραματικό σχέδιο; Επίπεδο γλωσσομάθειας; Μεταβίβαση στρατηγικών; Μεταβίβαση μάθησης; Στρατηγική περίληψης; Στρατηγική γραφικής αναπαράστασης δομής κειμένου; Δομή κειμένου; Αγγλική ως ξένη γλώσσα; Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
325 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)