Άγχος εκμάθησης της ξένης γλώσσας και η χρήση των συναισθηματικών στρατηγικών εκμάθησής της των ελλήνων φοιτητών στα πλαίσια του μαθήματ...

Περίληψη

Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι η διερεύνηση δύο σημαντικών παραγόντων που αφορούν τα μαθήματα των Αγγλικών για Ειδικούς Σκοπούς και των Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (ΑΕΣ/ΑΑΣ αντίστοιχα). Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε: α) το άγχος που σχετίζεται με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Γλωσσικό Άγχος – ΓΑ) β) οι Συναισθηματικές Στρατηγικές Εκμάθησης Γλώσσας, (ΣΣΕΓ) και ο συσχετισμός τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας ΑΕΣ/ΑΑΣ στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η σχέση ανάμεσα στους δύο παραπάνω παράγοντες, διερευνήθηκε αναλύοντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια FLCAS και SILL που σχετίστηκαν με τις μεταβλητές των ατομικών διαφορών που προήλθαν από 365 πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές, τριών πανεπιστημιακών τμημάτων (Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Τα ποιοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν, συνέβαλαν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, τα π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis’ main object is to examine two important factors of ESP/EAP: foreign language anxiety and affective language learning strategies and their correlation in a Greek university context. In order to examine the relationship between these two factors, quantitative research methods were used (the FLCAS and SILL questionnaires) and individual differences variables were obtained involving 365 first and second year students from three Greek university departments of economics and business administration. Qualitative methods were also employed to ensure more reliable and valid results. More specifically, structured questionnaires were used with a number of ESP/EAP students and teachers. This triangulation approach to the research attempted to extract the levels of language learning anxiety these students experience and the frequency of affective language learning strategies the same students employ by cross tabulating the findings. Finally, statistical correlations were generated amon ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27011
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27011
ND
27011
Εναλλακτικός τίτλος
Foreign language anxiety and the use of affective language learning strategies among Greek university students in an ESP/EAP context
Συγγραφέας
Καρράς, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπακωνσταντίνου Α.
Παπαευθυμίου-Λύτρα Σ.
Χοϊδας Σ.
Μπεζεβέγκης Η.
Διαμαντής Γ.
Σιφάκης Ν.
Κόκκορη Π.
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς στην Ελλάδα; Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς στην Ελλάδα; Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς; Αγγλικά για ακαδημαϊκούς; Συναισθηματικές Στρατηγικές Εκμάθησης Γλώσσας; Άγχος εκμάθησης ξένης γλώσσας; Εκπαίδευση ενηλίκων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
381 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)