Χωρικά προσομοιώματα σύμμικτων γεφυρών με χρήση ραβδωτών στοιχείων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός νέου τρόπου προσομοίωσης σύμμικτων γεφυρών, με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων ραβδωτών στοιχείων. Το προτεινόμενο προσομοίωμα αφορά σύμμικτες γέφυρες με σιδηροδοκούς μορφής Ι και πλάκα καταστρώματος από σκυρόδεμα. Η παρουσίαση της μεθόδου ξεκινά με την προσομοίωση μεταλλικών και σύμμικτων δοκών διατομής Ι μέσω δικτυώματος ραβδωτών στοιχείων. Σε επόμενο στάδιο παρουσιάζεται η προσομοίωση της πλάκας σκυροδέματος επίσης μέσω εσχάρας ραβδωτών στοιχείων. Τελικά, οι φορείς σύμμικτων γεφυρών προσομοιώνονται συνδυάζοντας τα αρχικά προσομοιώματα των δοκών και της πλάκας.. Στη συνέχεια η προτεινόμενη προσομοίωση χρησιμοποιείται για την ανάλυση καμπύλων γεφυρών και γεφυρών με λοξά καταστρώματα. Μέσω της σύγκρισης της προτεινόμενης μεθόδου με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων και τη μέθοδο της εσχάρας δοκών, προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα τόσο για την αξιοπιστία της προτεινόμενης μεθόδου, όσο και για τη συμπεριφορά των φορέων τέτοιου τύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Plane grillages models are widely used for the design of bridges. In a grillage idealization, the entire superstructure of the bridge is suitably represented by different sets of bar elements. On the other hand, the finite element method is preferred for the three-dimensional representation of the structure. Although these models are generally accepted as sufficiently accurate, they are associated with some drawbacks. To overcome the difficulties of plane grillage and finite element analyses, a new way of modeling steel composite bridges is presented. The intention of this model is to better represent the three-dimensional behaviour of the composite bridges using a new method that is not neither complicated nor time consuming compared to the grillage analysis. The proposed model is based on the simulation of steel I-girders through the use of equivalent trusses. Τhe concrete slab is suitably represented by a set of bar elements. This new way of modeling composite bridges using a spatia ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29495
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29495
ND
29495
Εναλλακτικός τίτλος
Spatial systems for modeling composite bridges using bar elements
Συγγραφέας
Αδαμάκος, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Βάγιας Ι.
Γαντές Χ. I.
Ιωαννίδης Γ.
Κουμούσης Β.
Παπαδρακάκης M.
Σαπουντζάκης Ε.
Ψυχάρης Ι.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Σύμμικτες κατασκευές; Γέφυρες; Προσομοίωση; Ραβδωτά στοιχεία; Καμπύλοι φορείς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
191 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)