Χρηματοοικονομικοί παράγοντες και λογιστική αποτύπωση της μερισματικής πολιτικής: εμπειρική διερεύνηση στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις

Περίληψη

Η μερισματική πολιτική ασχολείται με θέματα τα οποία εξετάζουν κατά ποσό η πολιτική απόδοσης των κερδών στους μέτοχους επηρεάζει τόσο την άξια όσο και τη λειτουργία της επιχείρησης. Η παρούσα διατριβή καταγράφει τις απόψεις των ελληνικών επιχειρήσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά με τη μερισματική πολιτική που ακολουθούν χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια, τα οποία απεστάλησαν σε αυτές. Αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρικής διερεύνησης της μερισματικής πολιτικής των ελληνικών επιχειρήσεων αποτέλεσε και η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται - εφαρμόζεται στην πράξη η μερισματική πολιτική που έχει σχεδιάσει η επιχείρηση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της λογιστικής ανάλυσης η οποία ασχολείται με το πως οι επιχειρήσεις χειρίζονται τα λογιστικά βιβλία τους ώστε να καταλήξουν στα κέρδη προς διάθεση και στο τελικό μέρισμα που δίνουν το οποίο έχει αντίκτυπο σε μια σειρά από εταιρικές παραμέτρους όπως είναι η ρευστότητά της οι επενδύσεις που αναλαμβάνει κ.α. Για την ανάλυση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dividend policy deals with issues concerning the shareholders income the retained earnings and the financial policy of the firm. This PhD thesis records the views of Greek enterprises listed on the Athens Stock Exchange on their dividend policy using questionnaires. An important part of the PhD's empirical investigation on dividend policy is how the dividend policy decision making is implemented by the firm. In order to analyze the implementation of the dividend policy accounting analysis is introduced which deals with how companies handle their bookkeeping in order to report profits and calculate the final dividend which has an impact on a number of corporate parameters such as liquidity investments etc.. The empirical analysis contacted using the factor analysis methodology which is suitable for analyzing both objective - quantitative and subjective - qualitative data. The empirical investigation has been organized in five Hypotheses: H1. The dividend affects the share price (acc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27547
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27547
ND
27547
Εναλλακτικός τίτλος
The financial factors and the accounting implications of dividend policy: an empirical analysis of the greek firms listed in the Athens exchange
Συγγραφέας
Πούτος, Ευάγγελος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Βασιλείου Δημήτριος
Συριόπουλος Κωνσταντίνος
Αρτίκης Γεώργιος
Ηρειώτης Νικόλαος
Αλεξάκης Χρήστος
Σάμιτας Αριστείδης
Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Μερισματική πολιτική; Λογιστική; Χρηματοοικονομική; Χρηματοοικονομικοί παράγοντες; Ερωτηματολόγια; Ανάλυση παραγόντων; Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vii, 389 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)