Υπερβολικό μοντέλο αστοχίας υλικών με συνοχή και εσωτερική τριβή

Περίληψη

Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή προτείνεται ένα υπερβολικό κριτήριο αστοχίας υλικών με συνοχή, εσωτερική τριβή και διαστολικότητα. Η επιφάνεια διαρροής/κριτήριο αστοχίας βαθμονομείται με τρεις παραμέτρους οι οποίες έχουν ξεκάθαρη φυσική έννοια. Το κριτήριο περιγράφει καλά τόσο την περιοχή των εφελκυστικών τάσεων όσο και την περιοχή των θλιπτικών τάσεων ενώ λαμβάνει υπόψη και την επίδραση της ενδιάμεσης κύριας τάσης. Οι μεσημβρινοί του κριτηρίου περιγράφονται από υπερβολικές συναρτήσεις ενώ το ίχνος του στο αποκλίνον επίπεδο από μια ελλειπτική συνάρτηση. Το σχήμα στο αποκλίνον επίπεδο μεταβάλλεται από τριγωνοειδές σε κυκλικό με την αύξηση της θλιπτικής υδροστατικής πίεσης. Έτσι, επιτυγχάνεται ψαθυρή συμπεριφορά σε χαμηλές τάσεις περιορισμού και πλαστική σε υψηλές. Η βαθμονόμηση του μοντέλου δείχνει ότι συμφωνεί πολύ καλά με πολλά διαφορετικά πειραματικά δεδομένα και η απόδοσή του είναι καλύτερη ή ισάξια με τα περισσότερα ευρέως διαδεδομένα μοντέλα αστοχίας.Επίσης, προτείνεται ένα ελασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this PhD Dissertation a hyperbolic failure criterion for cohesive, frictional and dilatant materials (rocks, soils, concrete etc.) is proposed. The failure/yield surface is calibrated by virtue of three free variables which have a clear physical meaning. The criterion predicts well both the tensile and compression regimes of a geomaterial and it takes under consideration the influence of the intermediate principal stress. The meridians of the failure surface are hyperbolas while the trace on the deviatoric plane is described by an elliptic function. The shape on the deviatoric plane evolves from triangular at the tensile regime to circular at high confinement. Thus, the failure surface exhibits brittle behavior at low confinement and ductile at high compression stresses. The calibration results show that the proposed criterion can predict very well the experimental results and it is equivalent or even better than the most widespread used criteria.Based on this hyperbolic criterion, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29310
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29310
ND
29310
Εναλλακτικός τίτλος
Hyperbolic failure model for cohesive frictional materials
Συγγραφέας
Λιόλιος, Παντελής (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Εξαδάκτυλος Γεώργιος
Αγιουτάντης Ζαχαρίας
Παπαμίχος Ευριπίδης
Προβιδάκης Κωνσταντίνος
Σταυρουλάκης Γεώργιος
Γεωργιάδης Χαράλαμπος
Γιαννακόπουλος Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Αστοχία υλικών; Κριτήριο αστοχίας; Ελαστοπλαστικό μοντέλο; Επιφάνεια διαρροής; ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ; Σκυρόδεμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii,114 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)