Το φαινόμενο της υποτροπής: η περίπτωση των χρηστών ηρωίνης στο πρόγραμμα απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ - ΝΟΣΤΟΣ

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του φαινομένου της υποτροπής μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας απεξάρτησης σε μια θεραπευτική κοινότητα. Για τον σκοπό αυτό υιοθετεί ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους. Το δείγμα της ποσοτικής ανάλυσης αποτελείται από 198 άτομα ενώ για τις ανάγκες της ποιοτικής ανάλυσης διενεργήθηκαν 42 συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της: 1. Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές - μεταξύ όσων υποτροπιάζουν και όσων δεν υποτροπιάζουν - στα κοινωνιοδημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών, για μια δεδομένη χρονική περίοδο. 2. Φαίνεται να υπάρχουν διακριτές φάσεις, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη διαδρομή προς την υποτροπή. 3. Στην αρχή κάθε υποτροπής φαίνεται να υπάρχει μια απώλεια φυσική ή συμβολική. 4. Τα δύο προηγούμενα επιτρέπουν τον σχεδιασμό εστιασμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων με στόχο την πρόληψη της υποτροπής.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the current thesis is to study the relapse after a period of treatment in a therapeutic community. The methodology relays in both quantitative and qualitative analysis (mixed methods). The sample in quantitative analysis are 198 individuals whereas for the purpose of qualitative analysis 42 interviews had conducted. According to the results: 1. There are no statistical significant differences in socio-demographic characteristics between those who relapsed and those who had not. 2. It appears that there distinct stages with significant characteristics in the way to relapse. 3. In the early stage of relapse it seems that there is a loss in the life of each individual either real or in a symbolic level. 4. Both the above require planning focused therapeutic interventions in relapse prevention.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29140
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29140
ND
29140
Εναλλακτικός τίτλος
Relapse and therapeutic communities: the case of T.C. KETHEA - NOSTOS
Συγγραφέας
Γκιτάκος, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Ψυχολογίας. Τομέας Κλινικής Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ποταμιάνος Γρηγόριος
Μπεχράκης Θεόδωρος
Κατερέλος Ιωάννης
Αναγνωστόπουλος Φώτιος
Τσαλίκογλου Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Υποτροπή; Θεραπευτικές κοινότητες; Ηρωίνη; Επανένταξη; Μικτές μέθοδοι έρευνας; Απώλεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
290 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)