Η επίδραση της αρχής της συντηρητικότητας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ στη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών: εμπειρική διερεύνηση

Περίληψη

Μια από τις σημαντικές αλλά και πλέον αμφιλεγόμενες αρχές στη λογιστική επιστήμη είναι η αρχή της συντηρητικότητας. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει την αρχή της συντηρητικότητας και την επίδραση που ασκεί στην σχετικότητα και την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της. Επιπλέον, αναλύεται η επίδραση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στα επίπεδα της συντηρητικότητας και της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών. Η παρούσα διατριβή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Αναλυτικότερα: Το πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζει την αρχή της συντηρητικότητας, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται, το αντικείμενο και τους στόχους καθώς και τη χρησιμότητα της διατριβής. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την συντηρητικότητα, τη συσχέτιση με τη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών καθώς και τις επιδράσεις των ΔΠΧ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the most important but controversial principles in accounting is the conservatism principle. The aim of the present thesis is to examine the conservatism principle and its effects on the relevance and quality on the accounting data of the financial statements in order to provide some evidence on the advantages and disadvantages that arise from its use. Moreover, the thesis examines the effects of the implementation of the International Financial Reporting Standards (IFRS) on the level of conservatism and value relevance of the accounting data. The thesis comprises seven chapters: The first chapter analyses the conservatism principle, the research questions that are posed from its use, the aim and the contribution of the thesis. The second chapter provides the review of the literature on the conservatism principle, its relation with relevance of accounting data and the effects of the IFRS on their level. The third chapter contains the analysis on the differences between the Greek ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28930
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28930
ND
28930
Εναλλακτικός τίτλος
An empirical investigation of the effects of conservatism on the value relevance of accounting data after the implementation of the IFRS
Συγγραφέας
Λαδάς, Ανέστης (Πατρώνυμο: Χρυσόστομος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Νεγκάκης Χρήστος
Γκίκας Δημήτριος
Γκίνογλου Δημήτριος
Χέβας Δημοσθένης
Παπαναστασίου Ιωάννης
Κουσενίδης Δημήτριος
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Λογιστική; Λογιστικές αρχές; Αρχή συντηρητικότητας; Δεσμευμένη συντηρητικότητα λογιστικών μεγεθών; Μη δεσμευμένη συντηρητικότητα λογιστικών μεγεθών; Σχετικότητα λογιστικών μεγεθών; Ποιότητα λογιστικών μεγεθών; Διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 204 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)