Υποκειμενικότητα και αυτο-παρουσίαση στη γλωσσική διεπίδραση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή προσεγγίζει το φαινόμενο της υποκειμενικότητας στη γλώσσα από μια κοινωνιογλωσσική, υπό την ευρεία έννοια, οπτική. Με αφετηρία την ελλιπή διερεύνηση του φαινομένου στη γλωσσική χρήση και την αποκλειστική ταύτισή του με μεμονωμένους ενδείκτες, στόχος της έρευνας είναι να στοιχειοθετήσει εν πρώτοις τη σύμφυτη παρουσία της υποκειμενικότητας στον ανθρώπινο λόγο. Καθοριστική για τον σκοπό αυτό είναι η συμβολή της κοινωνιολογικής προσέγγισης του Goffman, η οποία επιτρέπει την υπαγωγή της υποκειμενικότητας στο γενικότερο φαινόμενο της αυτο-παρουσίασης. Σύμφωνα με αυτή την οπτική η υποκειμενικότητα αποτελεί μία όψη της έκφρασης των ατόμων ως κοινωνικών υποκειμένων και εγγενές χαρακτηριστικό της ομιλίας. Η απόδειξη της καθολικής παρουσίας της υποκειμενικότητας στη γλωσσική έκφραση διαμορφώνει και τον επιμέρους στόχο της παρούσας εργασίας, δηλαδή την αναζήτηση των παραγόντων που καθορίζουν την ειδικότερη εκδήλωσή της. Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται στη σχολική διεπίδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study attempts to illuminate linguistic subjectivity from a sociolinguistic perspective, in the broad understanding of the term. Taking into account the inadequate exploration of subjectivity in linguistic reality but also the fact that its examination has been bound to particular linguistic categories, my aim is, first of all, to establish subjectivity’s ubiquitous presence in language. At this point Goffman’s sociological approach appears to be very useful; subsumed under the more general phenomenon of self-presentation, subjectivity in language is viewed as but one aspect of our expression as social subjects and inherent in discourse. The inevitable presence of subjectivity in every utterance shifts the focus of the research to the factors that derermine its specific manifestation. The present work more specifically aims at examining students’ subjectivity in school interaction, and at seeking the parameters that affect its expression. This more specific aim necessitates ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28920
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28920
ND
28920
Εναλλακτικός τίτλος
Subjectivity and self-presentation in linguistic interaction
Συγγραφέας
Καπελλίδη, Χαρίκλεια (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παυλίδου Θεοδοσία
Βελούδης Ιωάννης
Κουτούπη - Κήτη Ελίζα
Κουτσογιάννης Δημήτριος
Μακρή - Τσιλιπάκου Μαριάνθη
Κακριδή - Φερράρι Μαρία
Αρχάκης Αργύριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Υποκειμενικότητα; Αυτο - παρουσίαση; Ανάλυση συνομιλίας; Σχολική διεπίδραση; Πλαίσιο; Τοποθέτηση; Ιδιότητα συμμετοχής στη διεπίδραση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
309 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)