Το δικαίωμα στην επιστημονική έρευνα στην ελληνική έννομη τάξη, από την οπτική γωνία του γενικού και του βιοτεχνολογικού δικαίου

Περίληψη

Ο στόχος της διατριβής με τίτλο «Το δικαίωμα στην επιστημονική έρευνα στην ελληνικήέννομη τάξη, από την οπτική γωνία του γενικού και του βιοτεχνολογικού δικαίου» είναι ηπαρουσίαση του ρυθμιστικού πλαισίου της επιστημονικής έρευνας όπως αυτόκατοχυρώνεται στο ελληνικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, αναλύεται η νομική φύση τουδικαιώματος στην επιστημονική έρευνα, παρουσιάζονται τα πάσης φύσεως όρια πουτίθενται από τις διατάξεις αναγκαστικού (εθνική και διεθνής νομοθεσία) αλλά και χαλαρούδικαίου (κανόνες ηθικής και δεοντολογίας), οι εκάστοτε όροι σύστασης και λειτουργίαςτων ερευνητικών ιδρυμάτων που διεξάγουν επιστημονική έρευνα αλλά και των κρατικώνφορέων που είναι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό της έρευνας και την υλοποίηση τηςερευνητικής πολιτικής, και τέλος οι διάφορες μορφές χρηματοδότησης και εμπορικήςεκμετάλλευσης ή αξιοποίησης της έρευνας (κρατική, ιδιωτική και κοινοτικήχρηματοδότηση καθώς και νομοθετικό πλαίσιο για την κατοχύρωση των διπλωμάτωνευρεσιτεχνίας).Η μεθοδολογία βασίζεται στην καταγρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le but de la thèse «Le droit à la recherche scientifique dans le système juridiquegrec, du point de vue du droit général et de la biotechnologie» est de présenter lecadre réglementaire de la recherche scientifique tel qu'il est consacré par le droithellénique. Plus précisément, nous analysons la nature juridique du droit à larecherche scientifique, les différentes limites à la recherche telles qu’elles sontfixées par les normes juridiques (droit national et international) ou de soft law(règles d'éthique), les conditions de création et de fonctionnement des institutionsde recherche ainsi que des organismes gouvernementaux responsables de laconception et de la mise en oeuvre des politiques de recherche, et enfin lesdifférentes politiques et outils de financement et de rentabilisation des résultats dela recherche (financements public, privé et communautaire, techniques debrevetage etc).La méthodologie choisie se fonde sur la recherche et la classification, l'analyse et lacritique des disp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28721
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28721
ND
28721
Εναλλακτικός τίτλος
Le droit a la recherche scientifique dans le systeme juridique grec, du point de vue du droit general et du droit de la biotechnologie
Συγγραφέας
Κοσκινά, Ανθούλα-Σύλβια (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Φορτσάκης Θεόδωρος
Ηλιοπούλου-Στράγγα Τζούλια
Φλωγαΐτης Σπυρίδων
Σιούτη Γλυκερία
Αντωνίου Θεοδώρα
Μαυριάς Κωνσταντίνος
Κονδύλης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Δικαίωμα στην έρευνα; Επιστημονική ελευθερία; Ερευνητική ελευθερία; Νομική φύση του δικαιώματος στην έρευνα; Ερευνητικοί θεσμοί; Ερευνητικά ιδρύματα; Χρηματοδότηση της έρευνας; Ερευνητικά κονδύλια; Επιστημονική έρευνα και βιομηχανικά δικαιώματα; Επιτροπές ηθικής και δεοντολογία της έρευνας; Ελληνικό δίκαιο της έρευνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
436 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)