Εκπαίδευση κλινικών και κοινοτικών νοσηλευτών για τη διασφάλιση του δικαιώματος των κωφών στην υγεία

Περίληψη

Εισαγωγή: Η έρευνα σχετικά με τη γνώση, στάση και συμπεριφορά των νοσηλευτών και των φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στους κωφούς και σχετικά με την τροποποίηση αυτών για τη διασφάλιση του δικαιώματος των κωφών στην υγεία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Σκοπός: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση σκοπός ήταν η διερεύνηση της γνώσης, στάσης και συμπεριφοράς των νοσηλευτών και φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στα κωφά άτομα, της αυτοεκτίμησης της ικανότητάς τους να φροντίσουν κωφούς ασθενείς και του ενδιαφέροντός τους να εκπαιδευτούν σχετικά. Σκοπός της δεύτερης φάσης ήταν ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διδακτικής παρέμβασης σχετικής με το δικαίωμα των κωφών στην υγεία και την ελληνική νοηματική γλώσσα.Υλικό – Μέθοδος: Η πρώτη φάση της μελέτης ήταν μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης. Χρησιμοποιήθηκαν 2 είδη ερωτηματολογίου: το «σύντομο» και το «πλήρες». Και τα 2 είχαν κοινές τις ερωτήσεις που αφορούσαν στα δημογραφικά στοιχεία, σε προηγούμενη επαφή με κωφούς ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The research concerning the knowledge, the attitudes and the behaviour of nurses and nursing students towards the deaf or their amendment for the safeguarding of the right of the deaf to Health is virtually absent.Purpose: This study has been prepared in two phases. In the first phase, the purpose was to explore the knowledge, the attitudes and the behaviour of nurses and nursing students towards the deaf, the self-assessment of their ability to care for deaf patients and their interest in attending relevant training courses. The purpose of the second phase was the planning and the assessment of the effectiveness of an educational intervention concerning the right of the deaf to health and the Greek sign language.Methods: The first phase of the study was both a descriptive and correlational study. Two different versions of the same questionnaire were used : the ‘brief’ and the ‘full’ version. Both of these included the same questions concerning patient demographics, previ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28689
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28689
ND
28689
Εναλλακτικός τίτλος
Education of clinical and community nurses for the safeguarding of the right of deaf people to health
Συγγραφέας
Βελονάκη, Βενετία-Σοφία (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Καλοκαιρινού Αθηνά
Σουρτζή Παναγιώτα
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή
Λεμονίδου Χρυσούλα
Πατηράκη Ελισάβετ
Μανώλης Ευάγγελος
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνική νοηματική γλώσσα; Κωφοί; Υγεία; Εκπαίδευση; Νοσηλευτές; Επικοινωνία; Γνώση; Στάση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
202 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)