Η διερεύνηση των διεπιπέδων πραγματολογίας-σύνταξης και λεξικού-σύνταξης στα πλαίσια της γλωσσικής παθολογίας: πειραματικά δεδομένα από την αφασία τύπου Μπροκά

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη γλωσσική παραγωγή και κατανόηση σε οκτώ ελληνόφωνους αγραμματικούς ασθενείς με αφασία τύπου Μπροκά μετά από σχετική διάγνωση ισχαιμικού ή αιμορραγικού επεισοδίου στο αριστερό τους ημισφαίριο. Η μελέτη μας επανεξετάζει το δημοφιλή διαχωρισμό “γλωσσική ικανότητα-γλωσσική επιτέλεση” από μια νέα οπτική γωνία που επικεντρώνεται στην επεξεργασία των γλωσσικών διεπιπέδων από τους αγραμματικούς ασθενείς. Κατά συνέπεια, το γλωσσολογικό πλαίσιο που υιοθετείται εκτιμά ότι η γλώσσα εμπεριέχει διεπίπεδα ανάμεσα σε διάφορα συστατικά στοιχεία της γραμματικής, έτσι ώστε το αγραμματικό έλλειμμα να μην μπορεί να ιδωθεί ως έλλειμμα αποκλειστικά ενυπάρχον στα συστατικά στοιχεία της σύνταξης, της μορφολογίας, ή του λεξιλογίου ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας πραγματοποιήθηκε μια σειρά από online και offline πειράματα γλωσσικής παραγωγής και κατανόησης, που είχαν σαν στόχο να περιορίσουν τη γλωσσική επεξεργασία των αφασικών ασθενών σε δομές που καθορίζοντα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is an examination of eight Greek-speaking aphasic speakers with non-fluent speech following a focal lesion or a haemorrhagic episode in the left hemisphere. Our study re-examines the notoriously problematic competence-performance issue from a novel perspective that focuses on the agrammatic processing of the interfaces. Thus, the explanatory framework we adopt considers the language faculty to incorporate interfaces between distinct components of the grammar, so that agrammatic deficit may not be strictly localized on the subcomponents of the syntax, the morphology, or the lexicon. A series of both on-line and off-line experiments was run across both the comprehension and the production modality, with the aim of circumventing processing to linguistic structures conditioned at the discourse-syntax and the lexicon-syntax interface. More specifically, the aphasic group (along with the fifteen language-unimpaired control subjects matched with the aphasic patients along a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28626
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28626
ND
28626
Εναλλακτικός τίτλος
Exploring the discourse-syntax and the lexicon-syntax interfaces in language pathology: evidence from Broca’s aphasia
Συγγραφέας
Περιστέρη, Ελένη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσιμπλή Ιάνθη - Μαρία
Τσαπκίνη Κυράνα
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
Ρούσσου Άννα
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Λαβίδας Νικόλαος
Αγαθοπούλου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Επίκτητες γλωσσικές διαταραχές; Αφασία τύπου Μπροκά; Διεπίπεδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
527 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)