Εξελιγμένες συναρτησιακές και επαναληπτικές στατιστικές μέθοδοι χρονοσειρών για την διάγνωση βλαβών σε μηχανολογικές κατασκευές

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών έχει σημειωθεί σημαντική ανάπτυξη στο πεδίο της ανίχνευσης και αναγνώρισης βλαβών, το οποίο αναφέρεται συνολικά και σαν διάγνωση βλαβών. Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της παρακολούθησης της υγείας (δομικής ακεραιότητας) κατασκευών. Στόχος αυτής της διατριβής είναι η ανάπτυξη εξελιγμένων συναρτησιακών και επαναληπτικών μεθόδων χρονοσειρών για τη διάγνωση βλαβών και την παρακολούθηση της υγείας κατασκευών υπό ταλάντωση. Αρχικά γίνεται η πειραματική αποτίμηση και κριτική σύγκριση των σημαντικότερων στατιστικών μεθόδων χρονοσειρών επί τη βάσει της εφαρμογής τους σε πρότυπες εργαστηριακές κατασκευές. Εφαρμόζονται μη-παραμετρικές και παραμετρικές μέθοδοι που βασίζονται σε ταλαντωτικά σήματα διέγερσης και απόκρισης των κατασκευών. Στη συνέχεια αναπτύσσονται στοχαστικά συναρτησιακά μοντέλα για την στοχαστική αναγνώριση κατασκευών υπό πολλαπλές συνθήκες λειτουργίας. Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται για την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The past 30 years have witnessed major developments in vibration based damage detection and identification, also collectively referred to as damage diagnosis. Moreover, the past 10 years have seen arapid increase in the amount of research related to Structural Health Monitoring (SHM) as quantifiedby the significant escalation in papers published on this subject. Thus, the increased interest in thisengineering field and its associated potential constitute the main motive for this thesis.The goal of the thesis is the development and introduction of novel advanced functional andsequential statistical time series methods for vibration based damage diagnosis and SHM. After theintroduction of the first chapter, Chapter II provides an experimental assessment and comparisonof vibration based statistical time series methods for Structural Health Monitoring (SHM) via theirapplication on a lightweight aluminum truss structure and a laboratory scale aircraft skeleton structure.A concise overview o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28537
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28537
ND
28537
Εναλλακτικός τίτλος
Advanced functional and sequential statistical time series methods for damage diagnosis in mechanical structures
Συγγραφέας
Κοψαυτόπουλος, Φώτης (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Φασόης Σπήλιος
Σαραβάνος Δημήτριος
Δερματάς Ευάγγελος
Σακελλαρίου Ιωάννης
Μπουντής Αναστάσιος
Παπαδόπουλος Χρήστος
Φιλιππίδης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Διάγνωση βλαβών; Ανίχνευση βλαβών; Εντοπισμός βλαβών; Παρακολούθηση υγείας κατασκευών; Στοχαστικά μοντέλα; Στατιστικές μέθοδοι χρονοσειρών; Αναγνώριση συστημάτων; Δυναμικά συστήματα; Ταλαντωτικές μέθοδοι; Μορφική ανάλυση; Μοντέλα ARX/ARMAX; Πολλαπλά σημεία λειτουργίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
220 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)