Εφαρμογή νοημόνων μεθόδων επεξεργασίας δυναμικών σημάτων στη διάγνωση βλαβών μηχανολογικού εξοπλισμού

Περίληψη

Αρχικά μελετάται η αποδιαμόρφωση δυναμικών σημάτων με χρήση δύο προσεγγίσεων, με στόχο την αυτοματοποιημένη εξαγωγή διαγνωστικής πληροφορίας. Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται στον Μη Γραμμικό Διαφορικό Ενεργειακό Τελεστή Teager-Kaiser και χρησιμοποιείται ο Αλγόριθμος Διαχωρισμού Ενεργειακού Τελεστή (Energy Operator Separation Algorithm - EOSA). Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στη χρήση μετατοπισμένων μιγαδικών κυματιδίων Morlet. Για την αυτόματη και βέλτιστη επιλογή των δύο κυματιδιακών παραμέτρων έχουν προταθεί μια σειρά από μεθοδολογίες και κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά ελέγχονται συστηματικά και συγκρίνονται μεταξύ τους. Προτείνεται ένα νέο κριτήριο για την ταυτόχρονη βέλτιστη επιλογή των κρισίμων παραμέτρων προσφέροντας δυνατότητες για αυτοματοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού της περιβάλλουσας καθώς και εγκυρότερο και ασφαλέστερο εντοπισμό της ζώνης αποδιαμόρφωσης. Στη συνέχεια επιχειρείται ο εντοπισμός ρωγμών σε κατασκευές δοκών με συνδυασμό των μεθόδων Αποσύνθεσης Ορθοκανονικών Προβολώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The demodulation of dynamic signals is studied using two approaches towards the aim of the automated export of the diagnostic information. The first approach is based on the Teager-Kaiser non-linear Differential Energy Operator and the Energy Operator Separation Algorithm – EOSA is used. The second approach is based on the Complex Shifted Morlet Wavelets. A number of methodologies and criteria have been proposed for the automatic selection of the two optimal wavelet parameters. These criteria are systematically analyzed and compared. A new criterion for the simultaneous optimal selection of the critical parameters is proposed, offering opportunities in order to automate the extraction of the envelope of the signal and detect most reliably and safest the demodulation band. Moreover, the detection of cracks in beam structures is attempted using a combination of the Principal Orthogonal Decomposition and the Morphological Processing. The four basic morphological operators are compared, us ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22344
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22344
ND
22344
Εναλλακτικός τίτλος
Application of Intelligent Dynamics Signal Processing Methods for the Fault Diagnosis of Mechanical Systems
Συγγραφέας
Γρύλλιας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου. Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνιάδης Ιωάννης
Διπλάρης Στέφανος
Κρικέλης Νικόλαος
Κωστόπουλος Θεόδωρος
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Προβατίδης Χριστόφορος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Εντοπισμός & διάγνωση βλαβών; Ανάλυση κραδασμών; Ένσφαιροι τριβείς; Μαθηματική μορφολογία; Εντοπισμός ρωγμών; Μηχανές διανυσματικής υποστήριξης; Κυματίδια; Μέθοδοι αποδιαμόρφωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
241 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)