Αρχαιολογικά κεραμικά ΒΔ Πελοποννήσου  και προέλευση των πρώτων υλών τους: πετρογραφική, ορυκτολογική, γεωχημική και αρχαιομετρική προσέγγιση

Περίληψη

Πετρογραφική, ορυκτολογική και γεωχημική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κεραμικά όστρακα ρωμαϊκών ερυθροβαφών και άβαφων λυχναριών ( τέλη 1ου - τέλος του 3ου-αρχές 4ου αι. μ.Χ.) και ελληνιστικών (3ος-2ος αι. π.Χ.) και αρχαϊκών αγγείων (τέλη 7ου αρχές 6ου αι. π.Χ.), προερχόμενα από ανασκαφές στην πόλη των Πατρών και της Κάτω Αχαΐας (ΒΔ Πελοπόννησος), με σκοπό να καθοριστεί η πηγή προέλευσης της πρώτης ύλης τους και η τεχνολογία παραγωγής τους. Σαφής διαχωρισμός μεταξύ των κεραμικών των τριών χρονικών περιόδων δεν προέκυψε κατά την ανάλυση των δειγμάτων. Όλα τα δείγματα έχουν παραχθεί από μία ασβεστούχο (μέση τιμή CaO ≈8.09 % κ.β) πρώτη ύλη με αρκετά υψηλό ποσοστό σιδήρου (μέση τιμή Fe2O3≈7.75 % κ.β.). Η γεωλογική πηγή προέλευσης της ασβεστούχου πρώτης ύλης για την παραγωγή τους προέρχεται από τα τοπικά τεφρά έως πρασινότεφρα Πλειο-Πλειστοκαινικά λιμναία και λιμνοθαλάσσια αργιλικά ιζήματα της ΒΔ Πελοποννήσου. Σύγκριση των πετρογραφικών, ορυκτολογικών, ορυκτοχημικών και γεωχημικών (ιχνοσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Petrographic, mineralogical and geochemical research was carried out on Roman ceramic lamps (the second half of the 1st c. AD until the end of the 3rd –early 4th c. AD) and Hellenistic (3th –2nd c. BC) and Archaic (the late 7th – early 6th c. BC) wares derived from excavations in in the city of Patras and Kato Achaia, NW Peloponnese. The study of the petrographic, mineralogical and geochemical characteristics of ceramic samples allowed us to determine the provenance of their raw materials and to elucidate the manufacturing technologies employed. Clear discrimination between the ceramics of three historical periods has not resulted from the analyses. All samples have been produced from a calcium rich clay (mean value CaO≈8.09 wt %) with a high enough content of iron (mean value Fe2O3≈7.75 wt %). The provenance of raw materials used for their production is similar and derived from the local Plio-Pleistocene lagoon and lacustrine sediments of NW Peloponnese. Clay samples were collected ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28213
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28213
ND
28213
Εναλλακτικός τίτλος
Ancient ceramics from NW Peloponnese and the provenance of their raw materials: a petrographic, mineralogical, geochemical and archaeometric approach
Συγγραφέας
Ράθωση, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών
Εξεταστική επιτροπή
Τσώλη-Καταγά Παναγιώτα
Καταγάς Χρήστος
Παπαμαρινόπουλος Σταύρος
Δρούγου Στέλλα
Κοτοπούλη Κωνσταντίνα
Περράκη Θεοδώρα
Χρηστίδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ρωμαϊκά λυχνάρια; Αρχαιομετρική έρευνα; Πετρογραφία κεραμικών; Γεωχημεία; Πειραματική αρχαιολογία; Αργιλικά ιζήματα; ΒΔ Πελοπόννησος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)