Συγκλίσεις ακολουθιών μετρήσιμων πραγματικών συναρτήσεων

Περίληψη

Η διδακτορική αυτή διατριβή μελετάει σε γενικές γραμμές τα κλασικά είδη συγκλίσεων ακολουθιών μετρησίμων συναρτήσεων (κατά σημείο σ π, κατά μέτρο, σχεδόν ομοιόμορφη) και αποτελείται από 4 κεφάλαια. Κεφ. 1. Εισάγονται συνθήκες που αφορούν τις ακολουθίες μετρησίμων συναρτήσεων ή τον χώρο, κάτω από τις οποίες ένα είδος σύγκλισης συνεπάγεται ένα άλλο είδος σύγκλισης και εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών. Κεφ. 2. Χαρακτηρίζουμε τις κατά μέτρο συγκλίσεις με στοιχεία του Co και αποδεικνύουμε την ύπαρξη ενός minimal τέτοιου στοιχείου. Κεφ. 3. Για κάθε p, q>0 ορίζουμε μια νέα έννοια σύγκλισης ισχυρότερη της κατά μέτρο και επιτυγχάνουμε μια ταξινόμηση των συγκλίσεων κατά μέτρο. Σαν αποτέλεσμα ορίζουμε μία μετρική στον χώρο των ακολουθιών μετρησίμων συναρτήσεων που συγκλίνουν κατά μέτρο, με την οποία γίνεται πλήρης μετρικός χώρος, καθώς και μία συνάρτηση πυκνότητας και αντίστοιχες τοπολογίες πυκνότητας στο ℝ για κάθε q>0. Κεφ. 4. Μελετάμε τις στατικές συγκλίσεις και βελτιώνουμε το αντίστοιχο θεώρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis we study, in general lines, the classical kinds of convergences of sequences of measurable functions (almost everywhere, in measure, almost uniform), and it is divided in 4 chapters. Ch. 1: Conditions on sequences of mes. fun. and on the space are introduced, under which one kind of convergence implies another one and relevant applications are given. Ch. 2: We characterize convergence in measure with elements of Co and we prove the existence of a minimal such element. Ch. 3: We introduce for each p, q>0, a new notion of convergence stronger than convergence in measure. As a result we obtain a classification of convergences in measure and we define a metric on the space of sequences of measurable functions under which it turns to a complete metric space. Also, we define density functions and corresponding density topologies on ℝ for each q>0. Ch. 4: We study statistical convergences and we improve the relevant Steinhauss theorem.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28201
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28201
ND
28201
Εναλλακτικός τίτλος
Convergence of sequences of real valued measurable functions
Συγγραφέας
Παπαχριστόδουλος, Χρήστος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναστασίου Νικόλαος
Γρυλλάκης Κωνσταντίνος
Κατάβολος Αριστείδης
Κουμουλής Γεώργιος
Μαχαίρας Νικόλαος
Μερκουράκης Σοφοκλής
Φαρμάκη Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
μ-τοπικά πεπερασμένη; Συνθήκη Μ'; p-σύγκλιση; q-σύγκλιση; p-q σύγκλιση; q-πυκνότητα; q-τοπολογία πυκνότητας; Στατιστική σύγκλιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vi, 160 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.