Φαινόμενα μεταφοράς κατά την εξάτμιση σταγόνας πάνω σε υπόστρωμα

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετάται η εξάτμιση σταγονιδίων πάνω σε υπόστρωμα και η διεργασία απόθεσης των αιωρούμενων σωματιδίων κατά την εξάτμιση υγρών γραμμών που αποτελούνται από κολλοειδή αιωρήματα. Παρουσιάζεται η μοντελοποίηση της διεργασίας εξάτμισης μικροσταγονιδίων. Υπολογίζεται αναλυτικά το πεδίο ροής στο εσωτερικό διδιάστατων σταγονιδίων για τις περιπτώσεις δυναμικής και έρπουσας ροής. Εξετάζεται η επίδραση του μηχανισμού που ελέγχει την εξάτμιση (αλλαγή φάσης, διάχυση ατμών), καθώς και της συμπεριφοράς των γραμμών επαφής (σταθερές γραμμές επαφής, σταθερή γωνία επαφής). Η διεργασία απόθεσης των αιωρούμενων σωματιδίων προσομοιώνεται με τη μέθοδο υπολογισμού τροχιών σωματιδίων καθώς και με τη μέθοδο συναγωγής-διάχυσης δικτύου Boltzmann. Τα σωματίδια κινούνται υπό την επίδραση του πεδίου ροής και της θερμικής κίνησής τους. Μελετάται η επίδραση του υποστρώματος στη διάχυση των σωματιδίων και η αλληλεπίδρασή τους με την ελεύθερη επιφάνεια του σταγονιδίου. Παρουσιάζονται αποτελέσματα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis the evaporation of droplets lying on substrates and the deposition process during the evaporation of colloidal liquid lines are investigated. The evaporation process has been mathematically modeled. The flow field inside a 2D droplet has been analytically calculated for the cases of potential and creeping flow. The effect of the evaporation controlling mechanism (phase change, vapor diffusion) and the behavior of the contact lines (pinned contact lines, have been considered. The deposition process of the suspended particles is simulated using the particle trajectory method, as well as, the convection-diffusion lattice Boltzmann method. The particles move due to the flow field and their Brownian motion. The effect of solid substrate on the particles diffusivity, as well as, the particles interactions with the free surface of the droplet have been, also, investigated. Simulation results are presented for different Peclet numbers for hydrophilic, as well as, for strongly hy ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28007
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28007
ND
28007
Εναλλακτικός τίτλος
Transport phenomena during the evaporation of a droplet lying on a substrate
Συγγραφέας
Πέτση, Αναστασία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Δάσιος Γεώργιος
Πανδής Σπυρίδων
Μπουντουβής Ανδρέας
Κουτσούκος Πέτρος
Μπουργανός Βασίλειος
Παρασκευά Χριστάκης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ρευστοδυναμική; Φαινόμενα μεταφοράς; Κολλοειδή φαινόμενα; Μαθηματική μοντελοποίηση; Εξάτμιση σταγόνων; Υμένια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
293 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)