Τρισδιάστατη αριθμητική προσομοίωση συμπεριφοράς επιφανειακού στρεφομένου θεμελίου σε στρωσιγενές υλικό

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει την τρισδιάστατη αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς επιφανειακού στρεφόμενου θεμελίου σε στρωσιγενές υλικό. Ασχολείται με την μελέτη του προβλήματος σε τρεις διαστάσεις, όπου εκτός της γωνίας κλίσης των στρωμάτων β λαμβάνεται υπόψιν και η μεταβολή της γωνίας απόκλισης ω που είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των διευθύνσεων του μεγάλου άξονα ενός επιμήκους θεμελίου και της παράταξης των κεκλιμένων στρωμάτων. Κύριοι στόχοι της διερεύνησης είναι η μελέτη της επίδρασης που έχουν οι γωνίες β και ω στην φέρουσα ικανότητα, τις μετακινήσεις και τις στροφές ενός επιφανειακού θεμελίου που εδράζεται σε λεπτοπλακώδες στρωσιγενές υλικό καθώς και η σύγκριση των αριθμητικών αναλύσεων με την συμπεριφορά αντίστοιχων φυσικών ομοιωμάτων, έτσι ώστε να τεκμηριωθεί η ικανότητα του προγράμματος PLAXIS 3D να προσομοιώσει επιτυχώς εν μέρει η εν λόγω τα προαναφερθέντα μεγέθη. Τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας είναι τα ακόλουθα: 1) Τα μέγιστα φορτία φαίνεται να εκτιμώνται με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis deals with three dimensional numerical simulation concerning the behavior of rotating surface footings on a layered medium. It is therefore concerned with study of the problem in three dimensions, where, apart from the dip angle β of the layers, the alteration of the strive angle ω, is taken into account. That is, the angle between the direction of the longitudinal axis of the strip footing and the strike of the bedding layers. The main purposes of this investigation is the study of how the angles β and ω influence the bearing capacity, the deformations and the rotations of a surface footing founded on the thin layer medium as well as to compare the numerical analysis with the behavior of relevant physical models. The above was done, in order to prove the capacity of the program PLAXIS 3D to simulate successfully, partly or in total, the previous prementioned parameters. The main results of the thesis are: 1) The maximum load appears to be estimated with precise accu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27743
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27743
ND
27743
Εναλλακτικός τίτλος
3D numerical simulation of the behaviour of rotating surface footing on a layered medium
Συγγραφέας
Μουλίνος, Γεράσιμος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική
Εξεταστική επιτροπή
Μαρίνος Παύλος
Καβαδάς Μιχάλης
Σοφιανός Αλέξανδρος
Ατματζίδης Δημήτριος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Μυλωνάκης Γεώργιος
Παπαντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Φέρουσα ιακνότητα; Θεμέλιο; Ανισότροπο υλικό; Στρωσιγενής βραχόμαζα; Τριδιάστατη προσομοίωση θεμελίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)