Νέα διλειτουργικά σύμπλοκα του RE(I) και Tc(I): σύνθεση, χαρακτηριστικά και βιολογική αξιολόγηση

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη συμπλόκων με τον πυρήνα fac-Μ(CO)₃ (όπου Μ = Τεχνήτιο (Ι) ή Ρήνιο (Ι)) τα οποία θα αποτελέσουν “δομικούς λίθους” στην σύνθεση διαγνωστικών ή θεραπευτικών ραδιοφαρμάκων. Στην πρώτη ενότητα της εργασίας συντέθηκαν και μελετήθηκαν τριδραστικοί υποκαταστάτες οι οποίοι φέρουν στο μόριο τους ένα αρωματικό Ν (πυριδίνη), ένα S από θειαιθέρα και είτε ένα Ο από ένα καρβοξύλιο (κατηγορία Α) είτε ένα Ν από μία πρωτοταγή αμίνη (κατηγορία Β) σε κατάλληλες θέσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν χηλικοί δακτύλιοι μετά την συναρμογή με το μέταλλο. Οι περιφερειακοί υποκαταστάτες αντέδρασαν με τα πρόδρομα σύμπλοκα σε επίπεδο ρηνίου αλλά και σε επίπεδο ιχνηθέτη και έδωσαν σταθερά σύμπλοκα. Τα σύμπλοκα του ρηνίου ταυτοποιήθηκαν με φασματοσκοπικές μεθόδους και στοιχειακή ανάλυση ενώ η δομή τους επιβεβαιώθηκε και με κρυσταλλογραφική ανάλυση ακτίνων Χ. Τα σύμπλοκα σε επίπεδο ιχνηθέτη ταυτοποιήθηκαν με συγκριτική χρωματογραφική ανάλυση με τα αντίστοιχα σύμπλοκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development of new diagnostic and therapeutic radiopharmaceuticals requires the synthesis of bifunctional ligands which will provide stable complexes and will also have the capability to bind to a group of pharmacological interest. The purpose of this project is to study the complexation of a new NSO chelating system, (Nitrogen of an aromatic amine, Sulphur of a thioether and Oxygen of a carboxylic group) and a NSN chelating system, (Nitrogen of an aromatic amine, Sulphur of a thioether and Nitrogen of an amine) with the fac-M(CO)₃ core and the synthesis of new NSO and NSN bifunctional chelating agents. In the present we describe the products of the reaction of [NEt₄]₂[Re(CO)₃Br₃] and [⁹⁹mTc(CO)₃(H₂O)₃]⁺ with the NSO and NSN ligands. The reaction [NEt₄]₂[Re(CO)₃Br₃] with the NSO and NSN ligands leads to the formation of neutral and cationic stable complexes respectively. The complexes were characterized by spectroscopic methods. At the technetium-99m level, the corresponding comple ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27648
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27648
ND
27648
Εναλλακτικός τίτλος
New bifunctional complexes of RE(I) and Tc(I): Synthesis, characterization and biological evaluation
Συγγραφέας
Καραγιώργου, Ουρανία (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Γερονικάκη Αθηνά
Χατζηπαύλου Δήμητρα
Παπαδόπουλος Μηνάς
Δημόπουλος Βασίλης
Ρέκκα Ελένη
Καμούτσης Χαράλαμπος
Παπαγιαννοπούλου Διονυσία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνήτιο-99m (I); Ρήνιο; Διλειτουργικός υποκαταστάτης; NSO σύστημα δοτών; NSN σύστημα δοτών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
149 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)