Μορφολογία του ιδιώματος της Σαμοθράκης: ονοματικό και ρηματικό κλιτικό σύστημα

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και ανάλυση του ονοματικού και του ρηματικού κλιτικού συστήματος των επαρκών ομιλητών του ιδιώματος της Σαμοθράκης. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων: α. χρησιμοποιήσαμε γραπτές και προφορικές πηγές του ιδιώματος, δεδομένα από προσωπική έρευνα και η γνώση του ιδιώματος ως φυσικής ομιλήτριας, β. υιοθετήσαμε τα ακόλουθα κριτήρια για την επεξεργασία του υλικού: 1) μια ευέλικτη θεωρητική προσέγγιση με διάλογο παραδοσιακών και νεότερων ερμηνευτικών προτάσεων, 2) η τυπολογική διαίρεση των νεοελληνικών διαλέκτων και τα βασικά χαρακτηριστικά για τη διαλεκτική διαίρεση της νέας ελληνικής του Τζιτζιλή (υπό έκδ.). Η εργασία περιλαμβάνει 11 κεφάλαια: 1. Εισαγωγή, 2. Στοιχεία φωνητικής και φωνολογίας. Ακολουθεί η εξέταση της κλιτικής μορφολογίας που οργανώνεται σε δύο ευρύτερες ενότητες: Η Α΄ (κεφ. 3-7) ασχολείται με την κλιτική μορφολογία των άρθρων, των ουσιαστικών, των επιθέτων και των παραθετικών τους, των αριθμητικών και των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present thesis is the description and analysis of the declension of articles, nouns, adjectives and pronouns and the conjugation of verbal forms used by fluent speakers of the dialect of Samothraki. In order to achieve these aims: a) we used oral and written sources of the dialect, data from personal research and the knowledge of the author as a native speaker; b) we adopted the following criteria for the examination of the material: 1) a flexible theoretical approach which combines traditional and modern explanatory theories; 2) the typological division of the Modern Greek dialects and the basic features for the dialect classification of Modern Greek by Tzitzilis (in the process of publication). The thesis comprises 11 chapters: 1. Introduction. 2. Elements of phonetics and phonology. There follows an examination of the inflection morphology which is organised into two broader sections: Section A (Chapters 3-7) covers the morphology of the declension of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27572
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27572
ND
27572
Εναλλακτικός τίτλος
Morphology of the Samothraki dialect: declension and conjugation
Συγγραφέας
Τσολάκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαργαρίτη-Ρόγκα Μαριάννα
Κατσάνης Νικόλαος
Κουτίτα-Καϊμάκη Μυρτώ
Τζιτζιλής Χρήστος
Χατζησαββίδης Σωφρόνης
Κυριαζής Δώρης
Χειλά-Μαρκοπούλου Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Διάλεκτος Σαμοθράκης; Κλιτική μορφολογία; Ονοατικό κλιτικό σύστημα; Ρηματικό κλιτικό σύστημα; Διαλεκτολογία; Νεοελληνικές διάλεκτοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
486 σ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)