Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας

Περίληψη

Η διατριβή αφορά τη μελέτη και περιγραφή του γλωσσικού ιδιώματος της Τρίγλιας Βιθυνίας. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της διατριβής γίνεται ιστορική επισκόπηση της περιοχής της Τρίγλιας, εξετάζονται οι απόψεις για τα ιδιώματα της Βιθυνίας, επιχειρείται η γλωσσική χαρτογράφηση της περιοχής και επισημαίνονται αναλογίες με τα ιδιώματα της Ανατολικής Θράκης. Εν συνεχεία καταγράφονται ιστορικοί και κοινωνιογλωσσικοί παράγοντες που επέδρασαν στη διαμόρφωση του ιδιώματος της Τρίγλιας. Στην τελευταία ενότητα της εισαγωγής περιγράφονται οι ποικίλες πηγές υλικού της διατριβής. Στα κεφάλαια που αφορούν την περιγραφή του ιδιώματος (Φωνητική, Μορφολογία, Λεξιλόγιο και τις παρατηρήσεις στη Σύνταξη) γίνεται αναλυτική επισκόπηση των φαινόμενων του ιδιώματος της Τρίγλιας και παράλληλα παραβολή τους με τα γειτονικά ιδιώματα καθώς και με διαλέκτους και ιδιώματα της ελληνικής. Στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν τόσο από την εξέταση του ιδιώματος, όσο και από την παραβολή του με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis concerns the study and description of the local dialect of Triglia in Bithynia. The introductory chapter of this thesis offers a historical overview of the region of Triglia, a research on the different aspects of the local dialects of Bithynia, as well as an attempted linguistic mapping of the area and a comparison with the local dialects of Eastern Thrace. In addition to this, historical and sociolinguistic factors that affected the formation of the dialect of Triglia are marked out. The last section of the introduction describes the various sources of material of the thesis. The chapters regarding the description of the dialect (Phonetics, Morphology, Vocabulary and the comments on Syntax) offer a comprehensive description of the phenomena of the dialect of Triglia, while comparing them with the neighbouring local dialects as well as with dialects of the mainland of Greece. In the last chapter, the conclusions drawn from both the survey of the dialect and the comparison ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23243
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23243
ND
23243
Εναλλακτικός τίτλος
The local dialect of Triglia, Bithynia
Συγγραφέας
Παπαδοπούλου, Ελένη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπαλτατζάνη Μαρία
Κίγκα Ελένη
Τσαγγαλίδης Αναστάσιος
Δελλή Δήμητρα
Λαβίδας Νικόλαος
Καραντζόλα Ελένη
Παντελίδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Διαλεκτολογία; Βιθυνία; Τρίγλια; Μικρά Ασία; Θράκη, Ανατολική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 266, [xxviii] σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)