Ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διεργασιών σε μη συμβατικά μέσα για την τροποποίηση ενώσεων φυτικής προέλευσης με στόχο την αναβάθμιση των ιδιοτήτων τους

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης βιοκαταλυτικών διεργασιών για την τροποποίηση των βασικών συστατικών του μαστιχελαίου με στόχο την αύξηση της βιολογικής τους δράσης. Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκε η δυνατότητα βιομετατροπής τόσο του αιθέριου ελαίου όσο και των βασικών συστατικών του όπως π.χ. του α-πινενίου και του d-λιμονενίου, με τη χρήση απομονωμένων ενζύμων όπως η χλωροϋπεροξειδάση από τον μύκητα Caldariomyces fumago (CPO) και οι λακκάσες από τους μύκητες Trametes versicolor (TvL), Trametes hirsuta (ThL) και Botrytis cinerea (BcL), αλλά και υδρολυτικών ενζύμων όπως η λιπάση Β από Candida antarctica (CaLB), σε μη συμβατικά συστήματα. Τα ένζυμα αυτά χρησιμοποιήθηκαν είτε σε ελεύθερη μορφή (ως υδατικά διαλύματα) είτε ως ακινητοποιημένα ενζυμικά σκευάσματα. Η ενζυμικά καταλυόμενη τροποποίηση των υδρόφοβων μονοτερπενίων εξετάστηκε σε μη συμβατικά συστήματα χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό (μικρογαλακτώματα, τριαδικά συστήματα, οργανικά μέσα) που σχηματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present PhD thesis, it was studied the development of biocatalytic process for the modification of main constitutes of mastic oil, with ultimate target the increasement of their biological action. For this purpose, it was investigated the biotransformation of the essential oil and its main constitutes such as α-pinene and d-limonene, with the use of enzymes such as chloroperoxidase from the fungus Caldariomyces fumago (CPO) and laccases from the fungus Trametes versicolor (TvL), Trametes hirsuta (ThL) and Botrytis cinerea (BcL), as well as with the use of hydrolytic enzymes such as lipase B from Candida antarctica (CaLB), in non conventional media. These enzymes were used either in free form or immobilized on solid supports. The enzymatic biotransformation of the hydrophobics monoterepenes were examined in non conventional media with low water content (microemulsions, ternary systems, organic media) which are formed with main constitutes of mastic oil (α-pinene, d-limonene). Wit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27568
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27568
ND
27568
Εναλλακτικός τίτλος
Development of biocatalytic process in non-conventional media for the biotransformation of plant derivatives compounds in order to improve their preperties
Συγγραφέας
Τζιάλλα, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Σταμάτης Χαράλαμπος
Κολίσης Φραγκίσκος
Γουρνής Δημήτριος
Πηλίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Τράγκα Θεώνη
Κούκκου Άννα-Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιομηχανική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοκατάλυση; Λιπάσες; Ένζυμα; Ακινητοποίηση; Μαστίχα Χίου; Βιομετατροπές; Πράσινες διεργασίες; Λακκάσες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
369 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)