Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ως πραγμάτωση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προστασία του καταζητούμενου προσώπου

Περίληψη

Η εργασία διαιρείται σε οκτώ κεφάλαια. Μετά από μια εκτεταμένη εισαγωγή (υπό 1), ακολουθεί (υπό 2) η ένταξη της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών στο νομικό πλαίσιο του τρίτου πυλώνα της Ένωσης. Στο επόμενο κεφάλαιο (υπό 3 ) ο συγγραφέας στρέφει πια την προσοχή του στην ίδια την απόφαση πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αφού εξετάζονται οι λόγοι του θεωρητικού αιτήματος επικαιροποίησης του δίκαιου της έκδοσης, σκιαγραφείται η πορεία που οδήγησε στην αναγνώριση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης ως ακρογωνιαίου λίθου της δικαστικής συνεργασίας των κρατών μελών κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ταμπέρε και στην υιοθέτηση της απόφασης πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στις 13.6.2002, καθώς και οι σημαντικότεροι μεταγενέστεροι σταθμοί (Πρόγραμμα της Χάγης, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, Συνθήκη της Λισσαβώνας). Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας (υπό 4 ) είναι αφιερωμένο στην θεωρητική προσέγγιση της αρχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The work is divided in eight chapters. After an extensive introduction (under 1), follows (under 2) the integration of the framework decision on the European arrest warrant and the surrender procedure between member states in the legal frame of the third pillar of the European Union. In the next chapter (under 3) the writer focuses his attention in the framework decision on the European arrest warrant itself. After examined the reasons of theoretical demand of actualisation of the law of extradition, it is examined the reasons that led to the adoption of the principle of mutual recognition as the cornerstone of judicial co-operation of member states at the European Council in Tampere and to the adoption of the framework decision on the European arrest warrant in 13.6.2002, as well as the more important later events (the Hage Program, European Constitution, Treaty of Lisbon). The fourth chapter (under 4) is dedicated in the theoretical approach of the principle of mutual recognition of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27561
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27561
ND
27561
Εναλλακτικός τίτλος
The european arrest warrant as a realisation of the principle of mutual recognition of judicial decisions in the European Union and the protection of the requested person
Συγγραφέας
Μουζάκης, Διονύσιος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Ποινικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστόπουλος Ηλίας
Κουράκης Νέστωρ
Τριανταφύλλου Γεώργιος
Κοτσαλής Λεωνίδας
Μυλωνόπουλος Χρίστος
Λίβος Νικόλαος
Παπαθανασόπουλος Ευστράτιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης; Αρχή αμοιβαίας αναγνώρισης; Έκδοση; Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
606 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)