Η ανάπτυξη του ουσιαστικού ποινικού δικαίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η προσέγγιση των ορισμών των εγκλημάτων και των ποινών στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του ουσιαστικού ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα την προσέγγιση των ορισμών των εγκλημάτων και των ποινών. Η διατριβή χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο εξετάζονται οι διατάξεις των Συνθηκών που διέπουν την προσέγγιση των ορισμών των εγκλημάτων και των ποινών από τη θεμελίωση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ μέχρι και τη μορφή που της έχει πλέον δώσει η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής μελετάται το παράγωγο δίκαιο της Ένωσης για την προσέγγιση των ορισμών των εγκλημάτων και των ποινών. Ως προς τη συγκεκριμένη μελέτη επιλέχθηκε να εξεταστεί συγκριτικά το σύνολο των νομοθετικών πράξεων που έχουν θεσπιστεί για την προώθηση της πιο πάνω μορφής προσέγγισης, με στόχο να διαπιστωθούν οι τακτικές του ενωσιακού νομοθέτη και η μεθοδολογία της προσέγγισης. Ειδικότερα, αντικείμενο μελέτης αποτελούν δεκαεπτά νομοθετικές πράξεις (αποφάσεις-πλαίσιο και κοινοτικές οδηγίες που είχαν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present thesis is the development of substantive criminal law in European Union, and more specifically the approximation of the definitions of criminal offences and sanctions. The thesis consists of three parts. The first part contains an analysis of the EU primary-law provisions concerning the approximation competence of the EU, starting from the Treaty of Amsterdam, which introduced the said competence, and concluding with the Treaty of Lisbon, which is currently in force. The second part of the thesis studies the EU secondary-law provisions concerning the approximation of the definitions of criminal offences and sanctions. For this study it was chosen to perform a comparative research on all the relevant legislative acts, in order to reveal the methodology used by the EU legislator. Therefore, seventeen legislative acts are examined: framework-decisions and EC directives, which were all adopted under the former treaties, as well as EU directives. At the first part ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38902
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38902
ND
38902
Εναλλακτικός τίτλος
The development of substantive criminal law in the European Union: approximation concerning the definition of criminal offences and sanctions in the area of freedom, security and justice
Συγγραφέας
Γιαννακούλα, Αθηνά του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία
Παρασκευόπουλος Νικόλαος
Παπαδαμάκης Αδάμ
Μπιτζιλέκης Νικόλαος
Παύλου Στέφανος
Τσόλκα Όλγα
Παπακυριάκου Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο; Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο; Θεμελιώδεις αρχές; Προσέγγιση εθνικών νομοθεσιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
cxvi, 498 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)