Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε γονείς μετανάστες με παράλληλη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στα παιδιά τους ως παράγοντες βελτίωσης της συνολικής αποτελεσματικότητας του σχολείου

Περίληψη

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί ελάχιστες προσπάθειες εκπαιδευτικών, οι οποίες να σχετίζονται με την εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της κριτικής παιδαγωγικής θεωρίας. Η ανάγκη επιστημονικής έρευνας αυτών των προσπαθειών οδήγησε και στην εκπόνηση της παρούσας διατριβής, της οποίας αντικείμενο είναι οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί ενός δημοτικού σχολείου στο κέντρο της Αθήνας με μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών μαθητών, με στόχο την ομαλή συνύπαρξη όλων των παιδιών. Η εργασία παρακολουθεί την προσπάθεια του συγκεκριμένου σχολείου για οκτώ συνεχόμενα χρόνια (1999-2007), από την έναρξη των δράσεων που αναπτύχθηκαν στο σχολείο (1999) έως και τη διακοπή τους (2007) μετά από παρέμβαση της διοίκησης. Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται η επίδραση αυτών των δράσεων και τα αποτελέσματα τους για τους Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές, τους γονείς τους αλλά και για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Εξετάζεται δηλαδή το «πόσο» και το «πως» αυτές οι δράσεις επηρέασαν τη σχολι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

There have been very few recorded efforts by teachers in Greece, concerning the application of educational interventions on the direction of critical pedagogy. The need for scientific research on these efforts led to the elaboration of the current dissertation, whose subject is the initiatives developed by the teachers of a public primary school in the centre of Athens with a high percentage of immigrant pupils, with the aim being the normal co-existence of all children. The paper follows the efforts of a specific school for eight consequent years (1999 - 2007), from the initial development of practices in the school (1999) until their suspension (2007) after intervention by the administration. The effect of these practices has been investigated in this paper and their outcomes for the Greek and immigrant pupils, for their parents as well as for the teachers of the school. It is investigated therefore, the "how" and "how much" these practices have affected the school community and cons ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26965
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26965
ND
26965
Εναλλακτικός τίτλος
Teaching the greek language to immigrant parents while simultaneously teaching the mother tongue to their children as factors which improve the overall school efficiency
Συγγραφέας
Χαραβιτσίδης, Πέτρος του Δημοσθένης
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τσιάκαλος Γεώργιος
Μητακίδου Χριστοδούλα
Λιάμπας Αναστάσιος
Κογκίδου Δήμητρα
Τρέσσου Ευαγγελία
Βαρνάβα-Σκούρα Τζέλα
Ανδρούσου Αλεξάνδρα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολική αποτελεσματικότητα; Διδασκαλία μητρικής γλώσσας; Κριτική παιδαγωγική; Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας; Θεωρία πεδίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
Α τόμος339, Β' τόμος 214
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)