Ο προληπτικός δικαστικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών: από την καθιέρωση στην αμφισβήτηση

Περίληψη

Η εν λόγω διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ελλάδα. Αντικείμενο αυτής αποτελεί όχι μόνο η παρουσίαση και η κριτική θεώρηση της νομολογιακής αντιμετώπισης του θέματος, αλλά και η εξέταση του προληπτικού ελέγχου κατ' αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα συστήματα δημοσιονομικού ελέγχου που ισχύουν στην Ευρώπη. Ο προληπτικός δικαστικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ενεργείται επί των πράξεων των διατακτών κατά τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγματος 1975/1986/2001. Ανατέθηκε για πρώτη φορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το Νόμο ΑΥΟΖ΄/1887, διακρίνεται από τον αντίστοιχο διοικητικό έλεγχο που ασκούν οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Η αποτελεσματικότητά του έγκειται στο γεγονός ότι διενεργείται πριν από την εκταμίευση του δημόσιου χρήματος, οπότε και αποτρέπεται η πραγματοποίηση παράνομων δαπανών. Για τον λόγο αυτόν, ο προληπτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis treats the issue of preventive control of the public expenses which the State Audit Department conducts in Greece. Its objective is not only the presentation and critical attestation of the jurisprudencial treatment of the issue, but also the examination of the preventive control in comparison with the relevant systems of budgetary control that are valid in Europe. The juridical preventive control of the public expenses is conducted by the State Audit Department referring to the actions taken by the regulators according to the provision of Article 98, section1a of the National Constitution 1975/1986/2001. It has been assigned for the first time to the State Audit Department under the AYOZ/1887 law, while it is separated from the corresponding administrative control, which the Budgetary Control Services of the Treasury Department conduct. Its effectiveness results from the fact that this control takes place prior to the cashing of public money, therefore illegal ex ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26944
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26944
ND
26944
Εναλλακτικός τίτλος
Juridical preventive control of public expenses: from establishment to doubt
Συγγραφέας
Μπάλτα, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Μπάρμπας Νικόλαος
Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουτούπα-Ρεγκάκου Ευαγγελία
Συμεωνίδης Ιωάννης
Γώγος Κωνσταντίνος
Θεοχαροπούλου Ελένη
Κουγέας Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Προληπτικός έλεγχος δημοσίων δαπανών; Κατασταλτικός έλεγχος δημοσίων λογαριασμών; Ελεγκτικό Συνέδριο; Δημόσιες συμβάσεις; Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας; Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση; Δημόσια οικονομικά; Προϋπολογισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vii, 324 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)