Η αστική ευθύνη του κράτους μέλους της Ε.Ε. για τις παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και η ένταξή της στην εθνική έννομη τάξη

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να μελετήσει ενδελεχώς την αστική ευθύνη του κράτους μέλους για παραβάσεις του δικαίου της Ε.Ε. και να ερευνήσει την εφαρμογή, θεωρητική και νομολογιακή, της τελευταίας κυρίως στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος αστικής ευθύνης του Δημοσίου, αλλά και στη Μ. Βρετανία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται οι θεωρητικές βάσεις της νομικής θεμελίωσης της ευθύνης του κράτους μέλους της Ε.Ε. για τις παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και οι προϋποθέσεις γένεσης της ευθύνης αυτής κατά την νομολογία του ΔΕΚ, όπως έχουν αναπτυχθεί και αναλυθεί πλέον με λεπτομέρεια μετά από μια περίπου εικοσαετή πορεία νομολογιακής αντιμετώπισης.Επίσης στην προσπάθεια αυτή αναλύεται σύντομα και το εθνικό δίκαιο για την αστική ευθύνη του Δημοσίου, ώστε να είναι κανείς σε θέση να αντιπαραβάλει το ενωσιακό νομολογιακό κεκτημένο με το εθνικό δίκαιο, όπως αυτό έχει εξειδικευθεί από την ελληνική νομολογία, πράγμα αναγκαίο για να εξαχθούν τα συμπεράσματα αυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aims to examine fully member state liability for breaches of EU law and to examine its implementation in national legal order mainly of Greece and at a second level of England, France and Germany. To do so, the study examines firstly member state liability for breaches of EU law as is set out by the case law of the Court of Justice of the European Union. Next it examines state liability as is set out by national laws and locates the legal issues that are problematic in the implementation of member state liability for breaches of EU law at the national legal orders. The study collects all case law of the Court of Justice of the European Union, the legal theory and national case law and analyzes them in order to reach certain conclusions. The most fundamental conclusion is that member state liability for breaches of EU law is used more as a sanction against member state which does not enforces EU law and less as a mean of redress and compensation for the loss that a private pa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28872
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28872
ND
28872
Εναλλακτικός τίτλος
Member state liability for breaches of EU law and its implementation in national legal order
Συγγραφέας
Αυδίκος, Γρηγόριος (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Αλιβιζάτος Νικόλαος
Δρόσος Ιωάννης
Τσακυράκης Σταύρος
Φορτσάκης Θεόδωρος
Γεραπετρίτης Γεώργιος
Δελλής Γεώργιος
Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Αστική ευθύνη του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Παράβαση ενωσιακού δικαίου; Αστική ευθύνη δημοσίου; Ένταξη στην εθνική έννομη τάξη; Αποζημίωση; Ευθύνη από αποφάσεις ανώτατου εθνικού δικαστηρίου; Ευθύνη του κράτους; Προϋποθέσεις αποζημίωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
362 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)