Η αξιοποίηση των μηνυμάτων των τηλεοπτικών διαφημίσεων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι να διερευνήσει εάν η αξιοποίηση των μηνυμάτων των τηλεοπτικών διαφημίσεων μέσα στην τάξη νηπιαγωγείου, οι οποίες αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής ζωής των νηπίων, συνδέεται με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών της ηλικίας αυτής. Πρόκειται για ποιοτική έρευνα. Tο δείγμα αποτέλεσαν 20 μεγάλα νήπια (μέσος όρος ηλικίας τα 5,3 έτη), τα οποία επιλεγήκαν από νηπιαγωγείο περιοχής του Δήμου Αθηναίων, με τυχαίο τρόπο και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την πειραματική ομάδα με 10 παιδιά και την ομάδα ελέγχου με 10 παιδιά. Τα παιδιά προέρχονταν από παρόμοια κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, ενώ παρακολουθούσαν όλα καθημερινά τηλεόραση. Η πειραματική ομάδα ακολούθησε πρόγραμμα βασισμένο σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, οι οποίες καταγράφηκαν σε DVD από την ερευνήτρια νηπιαγωγό και επικεντρώθηκαν σε δύο σημεία αναφοράς, τα είδη διατροφής και τα παιχνίδια. Η ομάδα ελέγχου ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Για τη μέτρηση της δημιο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study is to explore whether the use of TV advertising, which is part of preschool children’s everyday life, in an actual kindergarten classroom environment could be related to the children’s creativity development. The study could be classified under the umbrella of qualitative research. Twenty preschool children with a mean age of 5,3 years old, were randomly chosen from an Athens’s public kindergarten school to participate in the study. The children were divided into two groups, the experimental with10 children and the control group with the other 10 children. They all came from similar socio-economic and cultural environments. All of them were watching TV programs on daily basis. The experimental group followed a program based on TV commercials, recorded on DVD by the teacher conducting the research, based on food advertisement and toys advertisement. The control group followed the regular kindergarten program. The Torrance Test of Creative Thinking –TTCT, Figura ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26932
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26932
ND
26932
Εναλλακτικός τίτλος
How TV advertising could be used in a kindergarten classroom to develop creativity
Συγγραφέας
Γουλή, Χρυσάνθη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Κουτσουβάνου Ευγενία
Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία
Χρυσαφίδης Κωνσταντίνος
Παπάς Αθανάσιος
Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά
Γιαλαμάς Βασίλειος
Τσάφος Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Παιδιά προσχολικής ηλικίας; Νηπιαγωγοί; Τηλεοπτικές διαφημίσεις; Μηνύματα; Επικοινωνία; Δημιουργικότητα; Δημιουργικό περιβάλλον; Δημιουργικές τέχνες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 227 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)