Δημιουργία φωτογραμμετρικού σαρωτή laser με χρήση πρόσθετων γεωμετρικών δεσμεύσεων

Περίληψη

Η διατριβή παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός 3D σαρωτή χαμηλού κόστους για μικρά αντικείμενα, κατά την λειτουργία του οποίου αξιοποιούνται και γεωμετρικές δεσμεύσεις προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία του. Ο σαρωτής που περιγράφεται εδώ συνδυάζει τεχνικές στερεοσκοπικής όρασης με τεχνικές σαρωτών τριγωνισμού laser. Δύο μηχανές δικτύου (απλές web cameras), βαθμονομημένες αυτόμα¬τα εκ των προτέρων, παρατηρούν το ίχνος ενός χειροκίνητου επιπέδου laser πάνω στην επι¬φάνεια του υπό σάρωση αντικειμένου. Η απεικονιζόμενη γραμμή του laser επιτρέ¬πει να ε¬πιλυθεί αυτόματα το πρόβλημα των ομολογιών μεταξύ εικονοσημείων και, τελικά, να υπο¬λογίζονται οι συντεταγμένες 3D σημείων με εφαρμογή των απλών εξισώσεων πα¬ράλ¬λαξης σε επιπολικές εικόνες. Η επίλυση αυτή ενισχύεται από επιπλέον γεωμετρικές δε¬σμεύσεις. Αναλυτικότερα, τα βήματα της διαδικασίας είναι τα εξής: Το σύστημα βαθμονομείται αυτόματα βάσει της μεθόδου της δέσμης (εκτίμηση των εσωτε¬ρικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis presents the development, implementation and evaluation of a low cost surface scanner for small objects using additional constraints for increasing its robustness and accu¬racy. The scanner described here combines stereovision and the “slit-scanner” principle. Two web cameras, which are automatically pre-calibrated, view the trace of a moving hand-held laser plane in the scene. The laser line helps solve the correspondence problem and, finally, calcu¬late the coordinates of 3D surface points by using the simple parallax equations on epipolar images. Triangulation is then strengthened by extra geometric constraints. In more detail, the steps of the procedure are as follows: The system is calibrated automatically with bundle adjustment in order to estimate the in¬terior and the true-to-scale relative orientation of the two web cameras by processing stereo pairs of a 2D chess-board. For the purposes of this dissertation an algorithm was developed to automatically recognize ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26808
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26808
ND
26808
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a photogrammetric laser scanner using additional geometrical constraints
Συγγραφέας
Πρόκος, Αντώνιος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας
Εξεταστική επιτροπή
Καρράς Γεώργιος
Γεωργόπουλος Ανδρέας
Πατιάς Πέτρος
Γεωργούλα Όλγα
Γραμματικόπουλος Λάζαρος
Ιωαννίδης Χαράλαμπος
Καράντζαλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Φωτογραμμετρία; Σαρωτής τριγωνισμού; Αυτοματοποίηση; Βαθμονόμηση μηχανής λήψης; Επιπολική γεωμετρία; Γεωμετρικές δεσμεύσεις; Συνόρθωση δέσμης; Ανακατασκευή τρισδιάστατων επιφανειών; Εξομάλυνση τρισδιάστατων επιφανειών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)